Karayolunda Tehlikeli Madde

Ek işaretler

Her IBC, 6.5.2.1'de belirtilen işaretleri ve bunlara ek olarak, muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yere
kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde gösterilebilecek olan aşağıdaki bilgileri
taşıyacaktır:
 

Ek işaretler

IBC kategorisi

Metal

Sert plastik

Kompozit

Mukavva

Ahşap

20 °C'de litre cinsiden

kapasite a

X

X

X

 

 

kg cinsinden dara kütle a

X

X

X

X

X

Varsa, test (gösterge) basıncı, kPa veya bar a

 

X

X

 

 

Varsa, kPa veya bar a

cinsinden azami doldurma / boşaltma basıncı

X

X

X

 

 

Gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı

X

 

 

 

 

Varsa, son sızdırmazlık testinin tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

 

 

Son muayene tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

 

 

Üreticinin seri numarası

X

 

 

 

 

İzin verilen azami yük b

X

X

X

X

X

a Kullanılan birim belirtilecektir.
b Bkz. 6.5.2.2.2. Bu ilave işaret, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren imal edilen, onarılan veya
yeniden üretilen tüm IBC'ler için geçerli olacaktır (ayrıca bkz. 1.6.1.15).

Büyük ambalajlama kullanıldığı zaman uygulanabilir izin verilen azami istif yükü, Şekil 6.5.2.2.2.1 veya
Şekil 6.5.2.2.2.2'de gösterilen sembol ile ifade edilecektir. Sembol dayanıklı ve açıkça görünür olacaktır.
Minimum boyut 100 mm x 100 mm olacaktır. Kütleyi belirten harf ve rakamlar en az 12mm yükseklikte
olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen yazıcı işaretlerinin içinde kalan alan ise kare şeklinde olacaktır.
Boyutların tanımlanamadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenlerle uygun orantıda olacaktır. Sembolün
üstünde işaretlenen kütle tarım testinde yüklenen yükü (bkz. 6.5.6.6.4) 1,8 ile bölünen yükü aşmayacaktır.

 

Esnek IBC'ler, 6.5.2.1'de belirtilen işaretlere ek olarak, önerilen kaldırma yöntemlerini gösteren bir resimli
yazı taşıyacaktır.

Kompozit IBC tasarım tipine sahip iç kaplar, 6.5.2.1.1 (b), (c), (d)'de belirtilen ve bu tarihin plastik iç kabın
üretimini belirtmek içinse (e) ve (f)'de belirtildiği işaretler ile belirtilecektir. UN ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır. İşaretler, 6.5.2.1.1'de verilen sırada uygulanacaktır. Dayanıklı ve okunaklı olan bu
işaret, iç kap dış kasaya yerleştirildiyse hemen görülebilecek bir konuma yerleştirilecektir.
Plastik iç kabın üretim tarihi, alternatif olarak iç kabın üzerine, işaretlerin geri kalanının yanına da
eklenebilir. Bu gibi hallerde, saatin iç dairesindeki ve tür tip onay işaretindeki yılın son iki basamağı aynı
olacaktır. Uygun işaretleme yöntemine şöyle bir örnek verilebilir:
 
NOT 1: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul
edilebilirdir.
NOT 2: İç kabın üretim tarihi kompozit IBC'nin işaretlenmiş üretim (bkz. 6.5.2.1), onarım (bkz. 6.5.4.5.3)
veya yeniden üretim (bkz. 6.5.2.4) tarihinden farklı olabilir.

Kompozit IBC'lerin, dış kasaların boş iken taşıma için sökülecekleri şekilde tasarlanmış olduğu durumlarda
(örneğin IBC'nin yeniden kullanımı için onu gönderen kuruluşa iade edilmesi için), sökülecek parçaların
her biri söküldüğünde, üretim ayı ve yılı ile üreticinin adı ve sembolü ve yetkili makam tarafından istendiği
şekilde IBC'nin diğer tanımlarının işaretlerini taşımalıdır (bkz. 6.5.2.1.1 (f)).

Tasarım tipine uygunluk

İşaretler, IBC'lerin başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine tekabül ettiğini ve belgede anılan gereksinimleri
karşıladığını ifade etmektedir.

Yeniden üretilmiş kompozit IBC'lerin işaretlenmesi (31HZ1)

6.5.2.1.1 ve 6.5.2.2'de belirtilen işaretler, asıl IBC'den çıkarılacak ve kalıcı olarak okunamaz hale
getirilecek olup, yeni işaretler, ADR'ye uygun şekilde yeniden üretilmiş IBC'ye uygulanacaktır.

Üretim zorunlulukları

Genel zorunluluklar

IBC'ler dış ortama bağlı bozulmalara karşı dayanıklı olacak veya bunlara karşı eksiksiz korunacaktır.

IBC'ler normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında,
içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

IBC'ler ve kapakları, aşağıdakilere yol açmayacak şekilde, içinde taşınan maddelerle uyumlu bir
malzemeden yapılmış olacak veya içerden korunacaklardır:
(a) Kullanımlarını tehlikeli hale getirecek şekilde malzemeden etkilenme;
(b) Taşınan maddelerin tepkimeye girmesine veya çözülmesine neden olması veya IBC'lerle zararlı
veya tehlikeli bileşikler oluşturması.

Conta kullanılıyorsa, bunlar IBC'lerde taşınan malzemelerden etkilenmeye maruz kalmayacak
malzemelerden yapılacaktır.

Tüm servis donanımı, elleçleme ve taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar sonucu malzemelerin kaçma riski
en aza inecek şekilde yerleştirilecek ve korunacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018