Karayolunda Tehlikeli Madde

Kompozit IBC tasarım tipine sahip iç kaplar, 6.5.2.1.1 (b), (c), (d)'de belirtilen ve bu tarihin plastik iç kabın
üretimini belirtmek içinse (e) ve (f)'de belirtildiği işaretler ile belirtilecektir. UN ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır. İşaretler, 6.5.2.1.1'de verilen sırada uygulanacaktır. Dayanıklı ve okunaklı olan bu
işaret, iç kap dış kasaya yerleştirildiyse hemen görülebilecek bir konuma yerleştirilecektir.
Plastik iç kabın üretim tarihi, alternatif olarak iç kabın üzerine, işaretlerin geri kalanının yanına da
eklenebilir. Bu gibi hallerde, saatin iç dairesindeki ve tür tip onay işaretindeki yılın son iki basamağı aynı
olacaktır. Uygun işaretleme yöntemine şöyle bir örnek verilebilir:
 
NOT 1: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul
edilebilirdir.
NOT 2: İç kabın üretim tarihi kompozit IBC'nin işaretlenmiş üretim (bkz. 6.5.2.1), onarım (bkz. 6.5.4.5.3)
veya yeniden üretim (bkz. 6.5.2.4) tarihinden farklı olabilir.

Kompozit IBC'lerin, dış kasaların boş iken taşıma için sökülecekleri şekilde tasarlanmış olduğu durumlarda
(örneğin IBC'nin yeniden kullanımı için onu gönderen kuruluşa iade edilmesi için), sökülecek parçaların
her biri söküldüğünde, üretim ayı ve yılı ile üreticinin adı ve sembolü ve yetkili makam tarafından istendiği
şekilde IBC'nin diğer tanımlarının işaretlerini taşımalıdır (bkz. 6.5.2.1.1 (f)).

Tasarım tipine uygunluk

İşaretler, IBC'lerin başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine tekabül ettiğini ve belgede anılan gereksinimleri
karşıladığını ifade etmektedir.

Yeniden üretilmiş kompozit IBC'lerin işaretlenmesi (31HZ1)

6.5.2.1.1 ve 6.5.2.2'de belirtilen işaretler, asıl IBC'den çıkarılacak ve kalıcı olarak okunamaz hale
getirilecek olup, yeni işaretler, ADR'ye uygun şekilde yeniden üretilmiş IBC'ye uygulanacaktır.

Üretim zorunlulukları

Genel zorunluluklar

IBC'ler dış ortama bağlı bozulmalara karşı dayanıklı olacak veya bunlara karşı eksiksiz korunacaktır.

IBC'ler normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında,
içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

IBC'ler ve kapakları, aşağıdakilere yol açmayacak şekilde, içinde taşınan maddelerle uyumlu bir
malzemeden yapılmış olacak veya içerden korunacaklardır:
(a) Kullanımlarını tehlikeli hale getirecek şekilde malzemeden etkilenme;
(b) Taşınan maddelerin tepkimeye girmesine veya çözülmesine neden olması veya IBC'lerle zararlı
veya tehlikeli bileşikler oluşturması.

Conta kullanılıyorsa, bunlar IBC'lerde taşınan malzemelerden etkilenmeye maruz kalmayacak
malzemelerden yapılacaktır.

Tüm servis donanımı, elleçleme ve taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar sonucu malzemelerin kaçma riski
en aza inecek şekilde yerleştirilecek ve korunacaktır.

IBC'ler, bağlantıları ve servis ve yapısal donanımları, içerdikleri malzemede kayba yol açmadan, bunların iç
basıncı ile normal elleçleme ve taşıma baskılarına karşı koyacak şekilde tasarlanacaklardır. İstifleme amaçlı
IBC'ler, istiflemeye uygun şekilde tasarlanacaklardır. IBC'lerin kaldırma ve güvenlik özellikleri, bariz bir
bükülme veya aksaklık olmadan, normal elleçleme ve taşıma baskılarına karşı koyacak güçte ve IBC'lerin
herhangi bir bölümünde istenmeyen bir baskıya yol açmayacak şekilde yerleştirilecektir.

IBC'nin bir çerçeve içerisindeki bir gövdeden oluşması durumunda, aşağıdaki hususlar hesaba katılarak
tasarlanacaktır:
(a) Gövde çerçeveye, gövde malzemesine zarar verecek şekilde sürtünmeyecek ve onu
aşındırmayacaktır;
(b) Gövde her zaman çerçevenin içinde muhafaza edilecektir;
(c) Donanım elemanları, gövde ile çerçeve arasındaki bağlantılar göreceli genleşme veya harekete
izin veriyorsa bunlardan zarar görmeyecek şekilde sabitlenecektir.

Bir alt boşaltma valfi bulunuyorsa, bu kapalı konumda sabitlenecek ve tüm boşaltma sistemi hasardan
uygun bir biçimde korunacaktır. Seviye kapaklarına sahip valfler, kazara açılma riskine karşı korunabilecek
ve açık veya kapalı konumda hemen görünür yerlerde olacaktır. Sıvı içeren IBC'lerde boşaltma ağzının
sızdırmazlığını sağlayacak kör bir flanş veya buna eşdeğer bir cihaz gibi ikinci bir mekanizma bulunacaktır.

Test, belgelendirme ve muayene

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018