Karayolunda Tehlikeli Madde

Esnek IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar aşağıda belirtilen tiplerdeki esnek IBC'ler için geçerlidir:
13H1 dokuma plastik, kaplamasız veya astarsız
13H2 dokuma plastik, kaplamalı
13H3 astarlı dokuma plastik
13H4 dokuma plastik, kaplamalı ve astarlı
13H5 plastik film
13L1 kaplamasız veya astarsız kumaş
13L2 kumaş, kaplamalı
13L3 kumaş, astarlı
13L4 kumaş, kaplamalı ve astarlı
13M1 kâğıt, çok katmanlı
13M2 kâğıt, çok katmanlı, su geçirmez
Esnek IBC'ler sadece katıları taşımak için tasarlanmıştır.

Gövdeler uygun malzemelerden mamul olacaktır. Malzemenin dayanıklılığı ve esnek IBC'nin yapısı
kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

13M1 ve 13M2 tipi esnek IBC'lerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle tamamen
suya batırma testinden sonra, %67 bağıl neme veya daha azına göre koşullanmış olan malzemenin
başlangıçta ölçülen çekme mukavemetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle oluşturulacaktır.
Dikilmiş bütün bağlantı uçları sabitlenecektir.

Esnek IBC'ler, ultraviyole ışınlarının veya iklim koşullarının veya içinde taşıdığı maddenin yol açtığı
yaşlanmaya ve bozunmaya yeterli ölçüde dirençli olacak; amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde hizmet
edecektir.

Esnek plastik IBC'ler için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun
diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan maddeler ile
uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş tasarım tipinin
üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin kullanılması durumunda;
karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki değişikliklerin, yapım
malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test işleminden vazgeçilebilir.

Malzemenin fiziksel veya kimyasal özelliklerini ters yönde etkilememek koşuluyla, yaşlanmaya karşı
direnci geliştirmek veya başka amaçlarla, gövde malzemesinin içine katkı maddeleri eklenebilir.

IBC gövdelerinin üretiminde, kullanılmış kapların geri kazanımıyla elde edilen hiçbir malzeme
kullanılmayacaktır. Bununla birlikte, aynı üretim sürecinden geçen üretim artıkları veya hurdalar
kullanılabilir. Daha önceki kullanımları sırasında hasar görmemiş olmaları koşuluyla, bağlantı parçaları
veya palet tabanları gibi bileşenler de kullanılabilir.

Doldurulduklarında, yüksekliğin genişliğe oranı 2:1'den fazla olmayacaktır.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
IBC'nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar toz geçirmez olacak ve
normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve çarpmalara karşı
dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

Sert plastik IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik sert plastik IBC'ler için geçerlidir. Sert plastik
IBC'ler aşağıdaki tiplerdedir:
11H1 IBC'ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal donanımla
donatılmış, yoğunlukla doldurulan veya boşaltılan katılar için
11H2 desteksiz duran, yer çekimiyle doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H1 IBC'ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal donanımla
donatılmış, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H2 desteksiz duran, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
31H1 IBC'ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal donanımla
donatılmış, sıvılar için
31H2 desteksiz duran, sıvılar için.

Gövde, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre yeterince dayanıklı
olmalıdır. Malzeme, taşınan madde veya ultraviyole radyasyon nedeniyle bozulmaya ve yıpranmaya karşı
yeterince dayanıklı olmalıdır. Düşük sıcaklıktaki performansı uygun hallerde hesaba katılacaktır. Taşınan
maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında herhangi bir tehlike teşkil
etmeyecektir.

Ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun diğer renklerin veya
inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan maddeler ile uyumlu olmalı ve
gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş tasarım tipinin üretiminde kullanılanların
dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin kullanılması durumunda; karbon siyah içeriğindeki,
pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki değişikliklerin, yapım malzemesinin fiziksel özelliklerini
olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test işleminden vazgeçilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018