Karayolunda Tehlikeli Madde

Mukavva IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla mukavvadan
üretilmiş IBC için geçerli olacaktır. Mukavvadan yapılmış IBC'ler aşağıdaki tiptedir: 11G.

Mukavva IBC'ler, üstten kaldırma mekanizmalarını bulundurmayacaktır.

Gövde, IBC'nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift yönlü
oluklu mukavvadan (tek veya çok duvarlı) yapılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini saptamada
kullanılan Cobb yöntemiyle 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte belirlenen 155 g/m2'den
(bkz. ISO 535:1991'e bakın) daha fazla olmayacağı bir su direncine sahip olacaktır. Uygun bükme
özelliklerine sahip olmalıdır. Mukavva, çatlama, yüzey kırılması veya beklenmeyen bükülmeler olmaksızın
birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz katlanmalı ve oluğa oturtulmalıdır. Oluklu mukavva
yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.

Duvarlar, tavan ve taban dâhil, ISO 3036:1975'e göre asgari 15 J'lik bir delinme direncine sahip olacaktır.

IBC'lerin gövdesindeki üretim bağlantı yerleri, uygun bir katlamayla yapılacaktır ve bantlanacak,
yapıştırılacak, metal tutturucularla bir araya getirilecek veya en az bunlara eşdeğer bir şekilde
tutturulacaktır. Bağlantı işlemi yapıştırma veya bantlama ile gerçekleştiğinde suya dayanıklı yapıştırıcı
kullanılmalıdır. Metal zımbalar, sabitlenecek tüm parçalar içerisinden geçecek olup, hiçbir iç astarın bu
zımbalar nedeniyle aşınması veya parçalanması söz konusu olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
IBC'nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar toz geçirmez olacak ve
normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve çarpmalara karşı
dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

IBC'nin parçasını oluşturan herhangi bir entegre palet tabanı veya herhangi bir sökülebilir palet, izin verilen
azami brüt kütlesine kadar doldurulmuş olan IBC ile mekanik elleçlemeye uygun olacaktır.

Palet veya entegre taban, IBC'nin tabanında elleçleme sırasında hasara neden olabilecek herhangi bir
çıkıntının bulunmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Gövde, elleçleme ve taşımada dengeyi sağlamak için herhangi bir ayrılabilir palete güvenlice
sabitlenecektir. Ayrılabilir bir palet kullanıldığında, üst yüzeyinde IBC'ye zarar verebilecek herhangi bir
sivri çıkıntı bulunmayacaktır.

İstifleme performansını arttırmak için, ahşap destekler gibi güçlendirme elemanları kullanılabilir; ancak
bunlar astara dıştan donatılacaktır.

IBC'lerin istifleme amacına yönelik olduğu durumlarda taşıyıcı yüzey, yükü güvenli bir biçimde dağıtacak
şekilde olacaktır.

Ahşap IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla ahşaptan mamul
IBC'ler için geçerlidir. Ahşap IBC'ler aşağıdaki tiplerdedir:
11C İç astarlı doğal ahşap
11D İç astara sahip kontrplak
11F İç astarlı yeniden yapılandırılmış ahşap.

Ahşap IBC'lerde, üstten kaldırma mekanizmalarını bulunmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018