Karayolunda Tehlikeli Madde

Ahşap IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla ahşaptan mamul
IBC'ler için geçerlidir. Ahşap IBC'ler aşağıdaki tiplerdedir:
11C İç astarlı doğal ahşap
11D İç astara sahip kontrplak
11F İç astarlı yeniden yapılandırılmış ahşap.

Ahşap IBC'lerde, üstten kaldırma mekanizmalarını bulunmayacaktır.

Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve gövdenin yapım şekli IBC'nin kapasitesine ve kullanım amacına
uygun olmalıdır.

Doğal ahşap iyi kurutulmuş, ticari kurulukta olmalı ve IBC'nin herhangi bir kısmının sağlamlığını malzeme
açısından azaltabilecek bir kusur içermemelidir. IBC'nin her bir kısmı, bir adet parça veya eşdeğerinden
oluşmalıdır. Uygun bir yapıştırma montaj yöntemi (örneğin Lindermann bağlantısı, dil ve oyuk bağlantısı,
gemi bindirme payı veya kiniş bağlantısı) veya her bağlantıda en az iki oluklu metal bağlantısı olan düz
uçlu bağlantı kullanıldığında veya en az bunlara eşit etkinlikte başka yöntemler kullanıldığında parçalar, tek
parça kabul edilmektedirler.

Kontrplak gövdeler en az 3 katlı olmalıdır. Soyma, kesme veya biçilmiş kaplamadan mamul ve kuru
olmalıdır; gövdenin dayanıklılığını azaltacak malzeme kusurlarını içermemelidir. Tüm bitişik katlar
birbirlerine suya dayanıklı yapıştırıcılar ile birleştirilmelidir. Gövdenin üretiminde kontrplakla birlikte
uygun diğer malzemeler kullanılabilir.

Yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul gövdeler, sert odunlifi levha, yonga levha veya diğer bir uygun bir
tipte suya dayanıklı yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul olmalıdır.

IBC'ler, köşelerden veya uçlarından sağlam şekilde çivilenmeli ya da sabitlenmelidir veya uygun cihazlarla
birleştirilmelidir.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
IBC'nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar toz geçirmez olacak ve
normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve çarpmalara karşı
dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

IBC'nin parçasını oluşturan herhangi bir entegre palet tabanı veya herhangi bir sökülebilir palet, izin verilen
azami brüt kütlesine kadar doldurulmuş olan IBC ile mekanik elleçlemeye uygun olacaktır.

Palet veya entegre taban, IBC'nin tabanında elleçleme sırasında hasara neden olabilecek herhangi bir
çıkıntının bulunmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Gövde, elleçleme ve taşımada dengeyi sağlamak için herhangi bir ayrılabilir palete güvenlice
sabitlenecektir. Ayrılabilir bir palet kullanıldığında, üst yüzeyinde IBC'ye zarar verebilecek herhangi bir
sivri çıkıntı bulunmayacaktır.

İstifleme performansını arttırmak için, ahşap destekler gibi güçlendirme elemanları kullanılabilir; ancak
bunlar astara dıştan donatılacaktır.

IBC'lerin istifleme amacına yönelik olduğu durumlarda taşıyıcı yüzey, yükü güvenli bir biçimde dağıtacak
şekilde olacaktır.

IBC'ler için test zorunlulukları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018