Karayolunda Tehlikeli Madde

İstenen tasarım tipi testleri ve uygulanma sırası

IBC tipi

Titreşim f

Alttan kaldırma

Üstten kaldırma

a

İstifleme

b

Sızdırmazlık

Hidrolik basınç

Düşürme

Yırtılma

Devrilme

Doğrultma

c

Metal: 11A, 11B,

11N

21A, 21B,

 

-

 

-

1'inci a

1'inci a

2'nci 2'nci

3'üncü 3'üncü

 

-

 

4'üncü

 

-

 

5'inci

4'üncü e

6'ncı e

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

21N

31A, 31B,

1'inci

2'nci a

3'üncü

4'üncü

5'inci

6'ncı

7'nci e

-

-

-

31N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esnek d

 

-

c

x

-

-

x

x

x

x

Sert plastik: 11H1, 11H2

21H1, 21H2

31H1, 31H2

 

-

-

1'inci

 

1'inci a1'inci a2'nci a

 

2'nci 2'nci 3'üncü

 

3'üncü 3'üncü 4'üncü g

 

-

4'üncü 5'inci

 

-

5'inci 6'ncı

 

4'üncü 6'ncı 7'nci

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Kompozit:

11HZ1,

 

-

1'inci a

 

2'nci

 

3'üncü

 

-

 

-

4'üncü e

 

 

-

 

-

11HZ2

21HZ1,

 

-

1'inci a

 

2'nci

 

3'üncü

 

4'üncü

 

5'inci

6'ncı e

 

-

 

-

21HZ2

31HZ1,

 

1'inci

2'nci a

 

3'üncü

4'üncü g

 

5'inci

 

6'ncı

7'nci e

 

-

 

-

31HZ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavva

-

1'inci

-

2'nci

-

-

3'üncü

 

-

-

Ahşap

-

1'inci

-

2'nci

-

-

3'üncü

-

-

-

a IBC'ler bu elleçleme yöntemi için tasarlandıysa,
b IBC'ler istiflenmeye yönelik olarak tasarlandıysa,
c IBC'ler, üstten veya yandan kaldırılmaya yönelik tasarlandıysa,
d x'in işaret ettiği gerekli test; bir testi geçmiş olan IBC herhangi bir sırada diğer testler için kullanılabilir.
e Aynı tasarımdaki başka bir IBC düşürme testi için kullanılabilir.
f Aynı tasarımdaki başka bir IBC titreşim testi için kullanılabilir.
g 6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminin hemen ardından verilen sıra dışında kullanılabilir.

Alttan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm mukavva ve ahşap IBC'ler ile alttan kaldırma mekanizmaları ile donatılmış tüm IBC tipleri için,
tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

IBC doldurulacaktır. Bir yük eklenecek ve eşit şekilde dağıtılacaktır. Doldurulmuş IBC ve yükün kütlesi,
izin verilen azami brüt kütlenin 1,25 katı olacaktır.

Test yöntemi

IBC, çatalları merkeze ayarlanmış ve girişin yan tarafındaki (giriş noktaları sabit olmadıkça) boyutun dörtte
üçüne yerleştirilmiş bir forklift ile iki kere kaldırılacak ve indirilecektir. Çatallar giriş yönünde dörtte üçüne
kadar girmiş olacaktır. Test mümkün olan her giriş yönünde tekrarlanacaktır.

Testi geçme kriterleri

IBC'de, eğer varsa palet tabanı dahil olmak üzere, taşıma için güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve
içerik kaybı olmayacaktır.

Yukarıdan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Üstten kaldırılacak şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri ile yukarıdan veya yandan kaldırılacak şekilde
tasarlanmış esnek IBC'ler için, tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Metal, sert plastik ve kompozit IBC'ler doldurulacaktır. Bir yük eklenecek ve eşit şekilde dağıtılacaktır.
Doldurulmuş IBC ve yük, izin verilen azami brüt kütlenin iki katı olacaktır. Esnek IBC'ler temsili bir
malzemeyle doldurulacak ve ardından izin verilen azami kütlenin, yük düzgün bir biçimde dağıtılarak, altı
katına kadar doldurulacaktır.

Test yöntemleri

Metal ve esnek IBC'ler tasarlandıkları tarzda yerden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş dakikalık bir
süreyle tutulacaklardır.
Sert plastik ve kompozit IBC'ler aşağıdaki şekilde kaldırılacaktır:
(a) kaldırma kuvvetlerinin dikey uygulanması maksadıyla, diyagonal olarak karşılıklı kaldırma
cihazlarının her bir çiftinden beşer dakikalık bir süreyle kaldırılmasıyla ve
(b) kaldırma kuvvetlerinin merkeze doğru dikeyle 45o açıda uygulanması maksadıyla, diyagonal
olarak karşılıklı kaldırma cihazlarının her bir çiftinden beşer dakikalık bir süreyle
kaldırılmasıyla.

Esnek IBC'ler için en az bunlara eşdeğer etkinlikteki diğer üstten kaldırma test yöntemlerinden ve
hazırlıklarından yararlanılabilir.

Testi geçme kriterleri

(a) Metal, sert plastik ve kompozit IBC'ler: IBC, normal taşıma koşulları için güvenliğini korumalı;
IBC'de (taban palet de dahil olmak üzere) gözlenebilen kalıcı bir deformasyon olmamalı ve
içerik kaybı görülmemelidir.
(b) Esnek IBC'ler: IBC'de veya onun kaldırma cihazlarında taşımayı veya elleçlemeyi güvensiz
kılacak hiçbir hasarın olmaması.

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri için, tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

IBC izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır. Eğer test için kullanılmakta olan ürünün özgül
ağırlığı buna izin vermiyorsa, IBC izin verilen azami brüt kütlede test edilebilecek şekilde ayrıca
doldurulacak ve yük düzgün bir biçimde dağıtılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018