Karayolunda Tehlikeli Madde

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri için, tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

IBC izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır. Eğer test için kullanılmakta olan ürünün özgül
ağırlığı buna izin vermiyorsa, IBC izin verilen azami brüt kütlede test edilebilecek şekilde ayrıca
doldurulacak ve yük düzgün bir biçimde dağıtılacaktır.

Test yöntemi

(a) IBC, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve üzerine homojen olarak dağıtılarak
bindirilmiş bir test yükü uygulanacaktır (bkz. 6.5.6.6.4). 31H2 tipinde sert plastik IBC'ler ile
31HH1 ve 31HH2 tiplerindeki kompozit IBC'ler için, istifleme testi, 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5
kapsamındaki orijinal doldurma maddesiyle veya standart bir sıvıyla (bkz. 6.1.6) doldurulacak;
6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminden sonra kullanılacaktır. IBC'ler test
yüküne en az aşağıdaki sürelerle tabi tutulacaklardır:
(i) Metal IBC'ler için 5 dakika;
(ii) Sert plastikten mamul 11H2, 21H2 ve 31H2 tiplerindeki IBC'ler ile istifleme yüküne
dayanabilecek plastik malzemeden dış kasaya sahip kompozit IBC'ler (örneğin
11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 ve 31HH2 tipleri) için 40 °C'de 28 gün;
(iii) Diğer tüm IBC tipleri için 24 saat;
(b) Yük aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak uygulanacaktır:
(i) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, izin verilen azami brüt kütleye kadar
doldurulmuş, aynı tipteki bir veya birden fazla IBC;
(ii) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, ya bir düz plaka ya da IBC'nin tabanına
benzetilmiş bir kopyası üzerine konulmuş uygun ağırlıklar.

Üst üste bindirilecek test yükünün hesaplanması

IBC üzerine yerleştirilecek yük, taşıma sırasında IBC'nin üzerine dizilecek benzer IBC'lerin sayısının
toplam izin verilen azami brüt kütlelerinin 1,8 katı kadar olacaktır.

Testi geçme kriterleri

(a) Esnek IBC'ler dışındaki tüm IBC'ler: IBC'de, eğer varsa palet tabanı dahil olmak üzere, taşımayı
güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC'ler: IBC'de taşımayı güvensiz kılacak hiçbir bozulma ve içerik kaybı olmayacaktır.

Sızdırmazlık testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan tüm IBC tiplerinde tasarım
tipi testi ve periyodik test olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtım donanımı takılmadan önce yapılacaktır. Havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test yöntemi ve basıncı

Test, en fazla 20 kPa (0,2 bar) gösterge basıncı altında en az 10 dakikalık bir süreyle yürütülecektir. IBC'nin
hava geçirmezliği, hava basınçlı diferansiyel testle veya metal IBC'ler için dikişler ve bağlantı yerleri bir
sabun çözeltisi ile kaplanarak, IBC'yi suya daldırma yöntemiyle saptanacaktır. Daldırma durumunda
hidrostatik basınç için bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.

Testi geçme kriteri

Hava sızıntısı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri için tasarım tipi
testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtım donanımı takılmadan önce yapılacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir süreyle
yürütülecektir. IBC'ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018