Karayolunda Tehlikeli Madde

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri için tasarım tipi
testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtım donanımı takılmadan önce yapılacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir süreyle
yürütülecektir. IBC'ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.

Uygulanacak basınçlar

Metal IBC'ler:
(a) 21A, 21B ve 21N tiplerindeki IBC'lerde, ambalajlama grubu I katıları için, 250 kPa (2,5 bar)
gösterge basıncı;
(b) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'lerde, ambalajlama grupları II veya III
maddeleri için, 200 kPa (2 bar) gösterge basıncı;
(c) Buna ek olarak, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için 65 kPa (0,65 bar) gösterge basıncı.
Bu test 200 kPa (2 bar) testinden önce yapılacaktır.

Sert plastik ve kompozit IBC'ler:
(a) 21H1, 21H2, 21HZ1 ve 21HZ2 tipindeki IBC'ler için: 75 kPa (0,75 bar) (gösterge);
(b) 31H1, 31H2, 31HZ1 ve 31HZ2 tiplerindeki IBC'ler için: iki değerden hangisi daha yüksekse;
ilki aşağıdaki yöntemlerden biriyle belirlenir:
(i) IBC'de 55 °C'de ölçülen toplam gösterge basıncının (yani doldurulan maddenin buhar
basıncı ve havanın veya diğer soy gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa) 1,5 emniyet
faktörüyle çarpımı; bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4'e uygun azami doldurma
derecesi ve 15 °C'lik doldurma sıcaklığı bazında saptanacaktır;
(ii) Taşınacak sıvının 50 °C'deki buhar basıncının 1,75 katı ve asgari 100 kPa test basıncı
ile eksi 100 kPa veya
(iii) Taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5 katı ve asgari 100 kPa test basıncı
ile eksi 100 kPa;
ikinci değer ise aşağıdaki yöntemle saptanacaktır:
(iv) Taşınacak maddenin statik basıncının iki katı ile suyun statik basıncının en az iki katı;

Test(ler)i geçme kriterleri:
(a) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için, 6.5.6.8.4.1 (a) ve (b)'de belirtilen
test basıncına tabi tutulduklarında: sızıntı olmayacaktır;
(b) 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC'ler için, 6.5.6.8.4.1 (c)'de belirtilen test basıncına tabi
tutulduklarında: IBC'yi taşımayı güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir deformasyon ve sızıntı
görülmeyecektir;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC'ler için: IBC'yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir
deformasyon ve sızıntı görülmeyecektir;

 

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC'ler için tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

(a) Metal IBC'ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95'i kadar, sıvılar için azami
kapasitesinin en az %98'ine kadar doldurulacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir;
(b) Esnek IBC'ler: IBC, içerikler eşit olarak yayılacak şekilde, izin verilen azami brüt kütlesine
kadar doldurulacaktır;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC'ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95'i kadar, sıvılar
için azami kapasitesinin en az %98'ine kadar doldurulacaktır. Basınç giderme amacıyla temin
edilen düzenlemeler sökülebilir ve kapatılabilir veya çalışmaz hale getirilebilir. IBC'lerin test
işlemi, test numunesinin ve içeriğinin sıcaklığının eksi 18 °C veya daha altına düşürülmesinden
sonra yapılacaktır. Kompozit IBC'lerin test numuneleri bu şekilde hazırlandıysa, 6.5.6.3.1'de
belirtilen koşullardan vazgeçilebilir. Test sıvıları gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde
tutulmalıdır. Bu iklimlendirme, söz konusu malzemeler düşük sıcaklıklarda yeterince
yumuşaklığa ve çekme mukavemetine sahiplerse göz ardı edilebilir;
(d) Mukavva ve ahşap IBC'ler: IBC, azami kapasitesinin en az %95'i kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir zemine
düşürülecektir. Burada, darbe noktasının IBC tabanının en hassas olduğu düşünülen kısmı olması
sağlanacaktır. 0,45 m3 veya daha düşük kapasitedeki IBC'ler aşağıdaki şekilde düşürülecektir:
(a) Metal IBC'ler: İlk düşürmede test edilen taban bölümünün dışındaki en hassas bölgesi üzerine;
(b) Esnek IBC'ler: en hassas kenar üzerine;
(c) Sert plastik, kompozit, mukavva ve ahşap IBC'ler: bir yanı üzerine düz olarak, üst kısmı üzerine
düz olarak ve bir köşesi üzerine.
Her bir düşürme işleminde aynı veya farklı IBC'ler kullanılabilir.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvılar için:

 

 1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan bağıl yoğunluğa sahipse:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  1,2 m

  0,8 m

  395

  (b) Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan bağıl yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin bağıl yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  d x 1,0 m

  d x 0,67 m

 

Test(ler)i geçme kriterleri:
(a) Metal IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe üzerine, kapaklardan veya bağlantı
deliklerinden hafif bir boşalma, IBC yerden yukarıya kaldırıldığında başka hiçbir sızıntı
olmuyorsa, testin başarısızlığı olarak kabul edilmeyecektir.
(c) Sert plastik, kompozit, mukavva ve ahşap IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe sonucu
kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla başarısızlık
olarak değerlendirilmeyecektir;
(d) Tüm IBC'ler: Hurda veya imha için taşınan IBC'yi güvensiz kılacak herhangi bir hasar ve içerik
kaybı görülmeyecektir. Buna ek olarak, IBC beş dakika boyunca yerden tabanı kesilene kadar
uygun şekilde kaldırılabilecek özellikte olacaktır.
NOT: (d) maddesindeki kriterler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren üretilen IBC tasarım tipleri için
geçerlidir.

Yırtma testi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018