Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC'ler için tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

(a) Metal IBC'ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95'i kadar, sıvılar için azami
kapasitesinin en az %98'ine kadar doldurulacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir;
(b) Esnek IBC'ler: IBC, içerikler eşit olarak yayılacak şekilde, izin verilen azami brüt kütlesine
kadar doldurulacaktır;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC'ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95'i kadar, sıvılar
için azami kapasitesinin en az %98'ine kadar doldurulacaktır. Basınç giderme amacıyla temin
edilen düzenlemeler sökülebilir ve kapatılabilir veya çalışmaz hale getirilebilir. IBC'lerin test
işlemi, test numunesinin ve içeriğinin sıcaklığının eksi 18 °C veya daha altına düşürülmesinden
sonra yapılacaktır. Kompozit IBC'lerin test numuneleri bu şekilde hazırlandıysa, 6.5.6.3.1'de
belirtilen koşullardan vazgeçilebilir. Test sıvıları gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde
tutulmalıdır. Bu iklimlendirme, söz konusu malzemeler düşük sıcaklıklarda yeterince
yumuşaklığa ve çekme mukavemetine sahiplerse göz ardı edilebilir;
(d) Mukavva ve ahşap IBC'ler: IBC, azami kapasitesinin en az %95'i kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir zemine
düşürülecektir. Burada, darbe noktasının IBC tabanının en hassas olduğu düşünülen kısmı olması
sağlanacaktır. 0,45 m3 veya daha düşük kapasitedeki IBC'ler aşağıdaki şekilde düşürülecektir:
(a) Metal IBC'ler: İlk düşürmede test edilen taban bölümünün dışındaki en hassas bölgesi üzerine;
(b) Esnek IBC'ler: en hassas kenar üzerine;
(c) Sert plastik, kompozit, mukavva ve ahşap IBC'ler: bir yanı üzerine düz olarak, üst kısmı üzerine
düz olarak ve bir köşesi üzerine.
Her bir düşürme işleminde aynı veya farklı IBC'ler kullanılabilir.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvılar için:

 

 1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan bağıl yoğunluğa sahipse:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  1,2 m

  0,8 m

  395

  (b) Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan bağıl yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin bağıl yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  d x 1,0 m

  d x 0,67 m

 

Test(ler)i geçme kriterleri:
(a) Metal IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe üzerine, kapaklardan veya bağlantı
deliklerinden hafif bir boşalma, IBC yerden yukarıya kaldırıldığında başka hiçbir sızıntı
olmuyorsa, testin başarısızlığı olarak kabul edilmeyecektir.
(c) Sert plastik, kompozit, mukavva ve ahşap IBC'ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe sonucu
kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla başarısızlık
olarak değerlendirilmeyecektir;
(d) Tüm IBC'ler: Hurda veya imha için taşınan IBC'yi güvensiz kılacak herhangi bir hasar ve içerik
kaybı görülmeyecektir. Buna ek olarak, IBC beş dakika boyunca yerden tabanı kesilene kadar
uygun şekilde kaldırılabilecek özellikte olacaktır.
NOT: (d) maddesindeki kriterler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren üretilen IBC tasarım tipleri için
geçerlidir.

Yırtma testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek IBC tipleri için tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

IBC, kapasitesinin %95'inden az olmamak üzere ve izin verilen azami brüt kütlesine kadar, içeriği düzgün
bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC zemine yerleştirildikten sonra, alt yüzey ile içeriğin üst yüzeyinin arasında bir yere, geniş yüzün
duvarına tamamen girecek şekilde, IBC'nin ana eksenine 45o'lik bir açıyla, 100 mm'lik bir bıçakla çentik
atılacaktır. Ardından IBC, üzerine, izin verilen azami brüt kütlenin iki katına eşdeğer ve düzgün dağıtılmış
bir ilave yük yüklenecektir. Yük en az beş dakika süreyle uygulanacaktır. Bundan sonra, üstten veya
yandan kaldırılmak üzere tasarlanmış olan bir IBC, üzerine binen yük kaldırıldıktan sonra, zeminden
yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş dakikalık bir süreyle tutulacaktır.

Testi geçme kriterleri

Kesik, orijinal uzunluğunun %25'inden fazla büyümemiş olacaktır.

Devrilme testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek IBC tipleri için tasarım tipi testi olarak.

IBC'nin teste hazırlanması

IBC, kapasitesinin %95'inden az olmamak üzere ve izin verilen azami brüt kütlesine kadar, içeriği düzgün
bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC'nin, kendi üstünün herhangi bir kısmı üstüne sert, esnek olmayan, pürüzsüz, düz ve yatay bir yüzeyin
üzerine devrilmesi sağlanacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018