Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

İlk işaretleme

ADR koşulları kapsamında kullanımı amaçlanan ve üretilen her büyük ambalaj; kalıcı, okunaklı ve kolayca
görülebilir bir yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm
yüksekliğinde olmalı ve aşağıdakileri göstermelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir
amaç için kullanılmayacaktır. İşaretlerin damgalama veya kabartma ile konduğu metal IBC'ler için, sembol
yerine büyük harflerle "UN" yazılabilir;
(b) Büyük sert ambalajı ifade eden "50" sayısı veya esnek büyük ambalajı ifade eden gösteren "51"
sayısı ile bunları izleyen 6.5.1.4.1 (b)'ye uygun malzeme tipi;
(c) Tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
ambalajlama grubu I, II ve III için X
ambalajlama grubu II ve III için Y
yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(d) Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
(e) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet1;
(f) Üreticinin adı veya sembolü ya da yetkili makam tarafından belirtilen diğer büyük ambalaj
tanımları;
(g) Kg cinsinden istifleme testi yükü. İstiflemeye uygun olarak tasarlanmış olmayan büyük
ambalajlar için, "0" rakamı konulacaktır;
(h) Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
Yukarıdaki istenen ana işaret, yukarıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla uygulanacaktır.
(a) ila (h) maddeleri kapsamında uygulanan her bir işaret, kolayca tanımlanabilecek şekilde örneğin boşluk
veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.
_____________________________
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

İşaretleme örnekleri:

50A/X/05 01/N/PQRS
2500/1000
İstiflemeye uygun büyük çelik ambalaj için, istifleme yükü: 2 500
kg; azami brüt kütle: 1 000 kg.
50H/Y/04 02/D/ABCD
987 0/800
İstiflemeye uygun olmayan büyük plastik ambalajlar için azami brüt
kütle: 800 kg.
51H/Z/06 01/S/1999
0/500
İstiflemeye uygun olmayan büyük esnek bir ambalaj için azami brüt
kütle: 500 kg.
50AT/Y/05/01/B/PQRS
2500/1000
İstiflemeye uygun büyük çelik kurtarma ambalajı için, istifleme
yükü: 2 500 kg; azami brüt kütle: 1 000 kg.

 

Büyük ambalajlama kullanıldığı zaman uygulanabilir izin verilen azami istif yükü, Şekil 6.6.3.3.1 veya
Şekil 6.6.3.3.2.'de gösterilen sembol ile ifade edilecektir. Sembol dayanıklı ve açıkça görünür olacaktır.
Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm olacaktır. Kütleyi belirten harf ve rakamlar en az 12mm yükseklikte
olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen yazıcı işaretlerinin içinde kalan alan ise kare şeklinde olacaktır.
Boyutların tanımlanamadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenlerle uygun orantıda olacaktır. Sembolün
üstünde işaretlenen kütle tasarım türü testinde yüklenen yükün 1.8 ile bölümünü aşmayacaktır (bkz.
6.6.5.3.3.4).

 

Büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

Metal büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

50A çelik
50B alüminyum
50N metal (çelik veya alüminyum dışında)

Büyük ambalaj, kaynak işleminin yapılabilirliğinin tamamen gösterildiği uygun bir sünek malzemeden
yapılmış olacaktır. Kaynaklar titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. Düşük sıcaklıktaki
performansı hesaba katılacaktır.

Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın önlenmesine
dikkat edilecektir.

Esnek malzemeden mamul büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

51H esnek plastik
51M esnek kâğıt

Büyük ambalaj uygun malzemelerden mamul olacaktır. Malzemenin dayanıklılığı ve esnek büyük
ambalajın yapısı kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

51M tipi büyük ambalajların üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle tamamen suya
batırma testinden sonra, %67 bağıl neme veya daha azına göre koşullanmış olan malzemenin başlangıçta
ölçülen çekme mukavemetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle oluşturulacaktır.
Dikilmiş bütün bağlantı uçları sabitlenecektir.

Esnek büyük ambalajlar, ultraviyole ışınlarının veya iklim koşullarının veya içinde taşıdığı maddenin yol
açtığı yaşlanmaya ve bozunmaya yeterli ölçüde dirençli olacak; amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde
hizmet edecektir.

Esnek plastik büyük ambalajlar için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka
veya uygun diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan
maddeler ile uyumlu olmalı ve büyük ambalajın kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş
tasarım tipinin üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin
kullanılması durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki
değişikliklerin, yapım malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test
işleminden vazgeçilebilir.

Malzemenin fiziksel veya kimyasal özelliklerini ters yönde etkilememek koşuluyla, yaşlanmaya karşı
direnci geliştirmek veya başka amaçlarla, büyük ambalaj malzemesinin içine katkı maddeleri eklenebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018