Karayolunda Tehlikeli Madde

Test zorunlulukları

Alttan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Alttan yükleme araçları donatılmış her türlü büyük ambalaj için, tasarım tipi testi olarak

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalajlar, izin verilen azami brüt kütlenin 1,25 katına kadar ve yükün eşit olarak dağıtılacağı bir
şekilde yükleneceklerdir.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, çatalları merkeze ayarlanmış ve girişin yan tarafındaki (giriş noktaları sabit olmadıkça)
boyutun dörtte üçüne yerleştirilmiş bir forklift ile iki kere kaldırılacak ve indirilecektir. Çatallar giriş
yönünde dörtte üçüne kadar girmiş olacaktır. Test mümkün olan her giriş yönünde tekrarlanacaktır.

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalajlarda taşımayı güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyonun ve içerik kaybının görülmemesi.

Yukarıdan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Üstten kaldırılmak üzere tasarlanmış ve kaldırma araçlarıyla donatılmış tüm büyük ambalajlar tipleri için
tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, izin verilen azami brüt kütlenin iki katına kadar doldurulacaktır. Esnek bir büyük ambalaj,
izin verilen azami brüt kütlenin, yükün düzgün bir şekilde dağılımıyla, altı katına kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, tasarlandıkları tarzda yerden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş dakikalık bir
süreyle tutulacaklardır.

Testi geçme kriterleri

(a) Metal ve sert plastik büyük ambalajlar: büyük ambalajda, eğer varsa palet tabanı dahil olmak
üzere, taşımayı güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek büyük ambalajlar: büyük ambalajda veya onun kaldırma cihazlarında taşımayı veya
elleçlemeyi güvensiz kılacak hiçbir hasarın olmaması.

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm büyük ambalaj tipleri için, tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve en az beş dakika süreyle, üzerine
homojen olarak dağıtılarak bindirilmiş ilave test yüküne (bakınız 6.6.5.3.3.4) tabi tutulacaktır; bu süre
ahşaptan, mukavvadan ve plastik malzemelerden mamul büyük ambalajlar için 24 saattir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018