Karayolunda Tehlikeli Madde

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm büyük ambalaj tipleri için, tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve en az beş dakika süreyle, üzerine
homojen olarak dağıtılarak bindirilmiş ilave test yüküne (bakınız 6.6.5.3.3.4) tabi tutulacaktır; bu süre
ahşaptan, mukavvadan ve plastik malzemelerden mamul büyük ambalajlar için 24 saattir.

Üst üste bindirilecek test yükünün hesaplanması

Büyük ambalajlar üzerine yerleştirilecek yük, taşıma sırasında büyük ambalajların üzerine dizilecek benzer
büyük ambalajların sayısının toplam izin verilen azami brüt kütlelerinin 1,8 katı kadar olacaktır.

Testi geçme kriterleri

(a) Esnek büyük ambalajlar haricindeki tüm büyük ambalaj tipleri: büyük ambalajda, eğer varsa
palet tabanı dahil olmak üzere, taşımayı güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve içerik
kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek büyük ambalajlar: büyük ambalajda taşımayı güvensiz kılacak hiçbir gövde bozulması ve
içerik kaybı olmayacaktır.

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm büyük ambalajlar için tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, 6.6.5.2.1'e uygun olarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir
zemine düşürülecektir. Burada, darbe noktasının büyük ambalaj tabanının en hassas olduğu düşünülen
kısmı olması sağlanacaktır.

Düşürme yüksekliği

NOT: Sınıf 1 maddeleri ve nesnelerine mahsus büyük ambalajlar, ambalajlama grubu II performans
seviyesinde test edilecektir.

Katı veya sıvı maddeler veya nesneler içeren iç ambalajlar için, testin taşınacak katı, sıvı veya nesneyle

yürütülmesi halinde veya özünde aynı özelliklere sahip başka bir madde veya nesneyle yürütülmesi hâlinde:

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

       1. Test su ile gerçekleştirildiyse sıvı içeren iç ambalajlar için:

         

        1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan bağıl yoğunluğa sahipse:

          

         Ambalajlama grubu I

         Ambalajlama grubu II

         Ambalajlama grubu III

         1,8 m

         1,2 m

         0,8 m

          

        2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan bağıl yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin bağıl yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

d x 1,5 (m)

d x 1,0 (m)

d x 0,67 (m)

 

 

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalaj, taşıma sırasında güvenliği etkileyecek hiçbir hasar göstermemelidir. Doldurulan maddenin
iç ambalaj(lar) veya taşınan nesnelerden sızmaması gerekir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018