Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm büyük ambalajlar için tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, 6.6.5.2.1'e uygun olarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir
zemine düşürülecektir. Burada, darbe noktasının büyük ambalaj tabanının en hassas olduğu düşünülen
kısmı olması sağlanacaktır.

Düşürme yüksekliği

NOT: Sınıf 1 maddeleri ve nesnelerine mahsus büyük ambalajlar, ambalajlama grubu II performans
seviyesinde test edilecektir.

Katı veya sıvı maddeler veya nesneler içeren iç ambalajlar için, testin taşınacak katı, sıvı veya nesneyle

yürütülmesi halinde veya özünde aynı özelliklere sahip başka bir madde veya nesneyle yürütülmesi hâlinde:

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

       1. Test su ile gerçekleştirildiyse sıvı içeren iç ambalajlar için:

         

        1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan bağıl yoğunluğa sahipse:

          

         Ambalajlama grubu I

         Ambalajlama grubu II

         Ambalajlama grubu III

         1,8 m

         1,2 m

         0,8 m

          

        2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan bağıl yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin bağıl yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

d x 1,5 (m)

d x 1,0 (m)

d x 0,67 (m)

 

 

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalaj, taşıma sırasında güvenliği etkileyecek hiçbir hasar göstermemelidir. Doldurulan maddenin
iç ambalaj(lar) veya taşınan nesnelerden sızmaması gerekir.

Büyük ambalajlarda, Sınıf 1 kapsamındaki nesnelerin büyük ambalajlardan serbest patlayıcı madde veya
nesnenin dökülmesine izin veren hiçbir yırtık olmamalıdır.

Büyük ambalajın düşürme testine tabi tutulduğu hallerde, kapak artık geçirmezliğini kaybetmiş olsa dahi
bütün içerikler korunuyorsa, numune testi geçmiş sayılır.

Sertifikasyon ve test raporu

Her büyük ambalaj tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin test
zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.6.3'teki gibi) düzenlenecektir.

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak büyük ambalaj kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. Büyük ambalaj üreticisi;
6. Büyük ambalaj tasarım tipinin açıklaması (örn. boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.)
ve/veya fotoğraf(lar);
7. Azami kapasite / izin verilen azami brüt kütle;
8. Test içeriklerinin özellikleri yani kullanılan iç ambalajların ve nesnelerin tipleri ve açıklamaları;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda taşıma için hazırlanan büyük ambalajın bu Bölümdeki ilgili hükümlere göre test edildiğini
ve diğer bir ambalajlama yöntemi veya bileşen kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade eden bir
beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018