Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 2 için geçerli özel zorunluluklar

Gövdelerin yapımı

Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazların veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik tanklar çelikten
yapılmış olacaktır. Kaynaksız gövdeler söz konusu olduğunda, 6.8.2.1.12'de belirtilenler istisna olmak
üzere, %14'lük bir asgari kopma uzamasına ve aynı zamanda burada malzemeye göre verilen sınırlara eşit
veya daha düşük bir o gerilmesine izin verilebilmektedir:
(a) Re/Rm oranı (ısıl işlem sonrası garanti edilen asgari özelliklerle ilgili), 0,66'dan yüksek olup
0,85'i aşmadığı zaman:
σ ≤ 0,75 Re;
(b) Re/Rm oranı (ısıl işlem sonrası garanti edilen asgari özelliklerle ilgili), 0,85'ten fazla olduğu
zaman:
σ ≤ 0,75 Rm.

6.8.5 zorunlulukları, kaynaklı gövdelerin malzemeleri ve yapımı için geçerlidir.

(Rezerve edildi)
Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin yapımı

Tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin elemanları olarak silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir
grupları Bölüm 6.2'ye uygun olarak üretilecektir.
NOT 1: Tüplü gaz tankerlerinin veya bir MEGC'nin elemanı olmayan silindir grupları Bölüm 6.2
zorunluluklarına tabi tutulacaktır.
NOT 2: Tüplü gaz tankerlerinin veya bir MEGC'nin elemanları olan tanklar, 6.8.2.1 ve 6.8.3.1'e göre
üretilecektir.
NOT 3: Sökülebilir tanklar14, tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin elemanları olarak düşünülmez.

Aşağıdakilere ait elemanlar ve bağlantı parçaları
tüplü gaz tankerleri  ve MEGC'lerin şasileri
izin verilen azami yük altındayken, 6.8.2.1.2'de tanımlanan kuvvetleri emebilecek özellikte olmalıdır. Her
kuvvet altında, eleman ve bağlantısının en ciddi biçimde gerilme altında kalan noktasındaki gerilme;
silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri için 6.2.5.3'te tanımlanan değeri ve tanklar için
6.8.2.1.16'da tanımlanan σ değerini aşmayacaktır.

Donanım parçaları

Tankların boşaltma boruları, kör flanşlar veya aynı ölçüde güvenilir başka cihazlarla kapatılabilmelidir.
Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar için bu kör flanşlar veya aynı ölçüde
güvenilir cihazlar, azami 1,5 mm çapındaki basınç giderme delikleri ile donatılabilir.

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik gövdelerde, 6.8.2.2.2 ve 6.8.2.2.4'te belirtilen deliklere ek
olarak, çalıştırılmaları ve güvenlikleri için gerektiği şekilde ölçüm cihazları, termometreler ve
manometrelerin montajı için delikler ve sızma delikleri bulunabilir.

Tankların tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç stop valfleri
                                             kapasitesi 1 m3'ten fazla olanlar
sıvılaştırılmış alevlenebilir veya zehirli gazların taşınmasına yönelik olması halinde, hemen kapanabilir
özellikte olmalı ve tankın istenmeyen bir hareketi ya da yangın halinde otomatik olarak kapanabilir
özellikte olmalıdır. Ayrıca, iç stop valfinin uzaktan kumandayla çalıştırılması mümkün olmalıdır.
Bununla birlikte, sıvılaştırılmış, zehirli
olmayan alevlenebilir gazların taşınmasına
yönelik tanklarda, uzaktan kumandaya sahip
iç stop valflerinin yerini, tankın yalnızca
buhar halinde, doldurma deliklerinde geri
dönüşsüz bir valf alabilir. Geri dönüşsüz valf,
tankın içine yerleştirilecek ve yayla çalışabilir
özellikte olacaktır; böylece doldurma
çizgisindeki basıncın tankın içindeki basınca
eşit olması veya bundan düşük olması halinde
valfin kapanması sağlanacaktır. Bu valfler,
uygun contalarla donatılacaktır15.
                                                                      

 

Sıvılaştırılmış alevlenebilir ve/veya zehirli gazların taşınmasına yönelik tankların, emniyet valflerini ve
kapalı sızma delikleri taşıyan delikleri hariç tüm açıklıkları, nominal çapları 1,5 mm'den büyükse, bir iç
kapatma cihazıyla donatılacaktır.

6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 ve 6.8.3.2.4 zorunluluklarına bağlı olmaksızın, soğutularak sıvılaştırılmış gazların
taşınmasına yönelik tanklar, dışarıdan takılan cihazlar için en az gövdenin cidarı kadar dış hasara karşı
koruma sağlanabiliniyorsa, dahili cihazlar yerine harici cihazlarla donatılabilir.

Tanklar, taşınan madde ile doğrudan temas halindeki ölçüm cihazlarıyla donatılmışsa, bu cihazlar şeffaf
malzemeden mamul olmayacaktır. Termometreler varsa, bunlar doğrudan doğruya gaz veya sıvının içine
doğru yönlendirilmeyecektir.
-----------------------------------
14 "Sökülebilir tank" tanımı için bkz. 1.2.1.
15 Metal - metal conta kullanımına izin verilmez.

Tankın üst kısmında yer alan doldurma ve boşaltma delikleri, 6.8.3.2.3'te belirtilenlere ek olarak ikinci bir
dış kapatma cihazıyla donatılacaktır. Bu cihaz, kör bir flanş veya eşit derecede güvenilir bir cihazla
kapatılabilir özellikte olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018