Karayolunda Tehlikeli Madde

6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 ve 6.8.3.2.7 zorunlulukları istisna olmak üzere, tüplü gaz tankerleri veya MEGC'yi
oluşturan silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir grupları (şasiler) için gerekli kapatma cihazları
manifold düzenlemeleri içerisinde sağlanacaktır.

Elemanlardan biri bir emniyet valfiyle donatılmışsa ve elemanlar arasında kapatma cihazları bulunuyorsa,
her eleman aynı şekilde donatılacaktır.

Doldurma ve boşaltma cihazları bir manifolda takılabilir.

Zehirli gazların taşınmasına yönelik her eleman, bir grup içindeki her silindir dahil, bir kapatma valfi
tarafından yalıtılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Zehirli gazların taşınmasına yönelik tüplü gaz tankerlerinde veya MEGC'lerde, emniyet valflerinden önce
birer patlama diski bulunmadıkça, emniyet valfleri kullanılmayacaktır. İkinci durumda, patlama diski ve
emniyet valfi düzeni yetkili makam tarafından yeterli görülmelidir.

Tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin deniz yoluyla taşınması amaçlanıyorsa, 6.8.3.2.26'ün
zorunlulukları IMDG Kodu'na uygunluk gösteren emniyet valflerinin donatılmasını engellemeyecektir.

Alevlenebilir gazların taşınmasına yönelik bir tüplü gaz tankeri veya MEGC'nin elemanları olan kaplar, bir
kapatma valfi tarafından yalıtılabilme özelliği olan ve 5000 litreyi aşmayan gruplar halinde
birleştirilmelidir.
Bu Bölümün gereksinimlerini karşılayan tanklardan oluşan ve alevlenebilir gazların taşınmasına mahsus bir
tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin, her elemanı bir kapatma valfi tarafından yalıtılabilme özelliğine sahip
olmalıdır.

Tip onayı

Özel bir zorunluluk yoktur.

Muayeneler ve testler

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir gruplarının parçası olan silindirler hariç, tüplü gaz tankerinin
veya bir MEGC'nin elemanı olan her kaynaklı gövdenin malzemeleri, 6.8.5'te belirtilen yönteme göre test
edilecektir.

Test basıncı için temel zorunluluklar, 4.3.3.2.1'den 4.3.3.2.4'e kadar olan kısımlarda; asgari test basınçları
ise 4.3.3.2.5'teki gazlar ve gaz karışımları tablosunda verilmektedir.

İlk hidrolik basınç testi ısıl yalıtım döşenmeden önce gerçekleştirilecektir. Gövde, bağlantı parçaları, boru
sistemi ve donanım elemanları ayrı olarak test ediliyorsa, tank, montajdan sonra sızdırmazlık testine tabi
tutulacaktır.

Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik
her gövdenin kapasitesi, yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzmanın gözetiminde, tartılarak veya
gövdeyi dolduran su miktarının hacminin ölçülmesi yoluyla saptanacak; gövde kapasitesinin ölçümü %1
sınırları içerisindeki bir hassasiyette olacaktır. Gövdenin boyutlarını temel alan bir hesaplamayla elde
edilecek bir saptamaya izin verilmez. 4.3.3.2.2 ve 4.3.3.2.3 ile birlikte 4.1.4.1'deki P200 veya P203
ambalajlama talimatına göre izin verilen azami doldurma kütleleri, onaylanmış uzman tarafından
belirlenecektir.

Kaynakların kontrolü, 6.8.2.1.23'teki X=1 hükümlerine göre yapılacaktır.

6.8.2.4.2'nin gereksinimleri istisna olmak üzere, periyodik muayeneler şu şekilde yürütülecektir:

en az altı yıl sonra en az sekiz yıl sonra
 
hizmet verdikten sonra ve soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması tasarlanmış tankların ise en az her
12 yılda bir.
 
6.8.2.4.3'e göre yapılan ara muayeneler,
her bir periyodik muayeneden sonra en az                      
altı yıl içerisinde yürütülecektir.
6.8.2.4.3'e göre yapılan ara muayene veya sızdırmazlık testi,
yetkili makamın talebi üzerine iki ardışık periyodik muayene
arasında gerçekleştirilebilir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018