Karayolunda Tehlikeli Madde

Darbe mukavemeti testleri

En fazla 10 mm en az 5 mm kalınlıktaki levhalar için 10 mm x e mm'lik bir kesite sahip test parçaları
(burada "e" levhanın kalınlığını temsil eder) kullanılacaktır. Gerektiğinde 7,5 mm veya 5 mm'ye kadar
işlemeye izin verilmektedir. Her koşulda 34 J/cm2'lik asgari değer karşılanacaktır.
NOT: 5 mm'den ince levhalar veya onların kaynak dikişleri üzerinde hiçbir darbe mukavemeti testi
yapılmayacaktır.

(a) Levhaların testi amacıyla, darbe mukavemeti üç test parçası üzerinde saptanacaktır. Test parçaları hadde
yönüne dik açılarda alınacaktır; bununla birlikte, yumuşak çeliklerde bunlar hadde yönünde alınacaktır.
(b) Kaynak dikişinin testi için, test parçaları aşağıdaki gibi alınacaktır:
e ≤ 10 mm ise:
kaynağın merkezinde çentikli üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinde çentikli üç test parçası (V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını
geçecektir);
10 mm < e ≤ 20 mm ise:
kaynağın merkezinden üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinden üç test parçası (V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını
geçecektir);
e > 20 mm ise:
üç test parçasından iki takım, bir takımı üst yüzde ve bir takımı alt yüzde olmak üzere aşağıda gösterilen
noktaların her birinde (ısıdan etkilenen bölgeden alınanlar için, V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını
geçecektir)

 

(a) Levhalar için, üç testin ortalaması 6.8.5.2.1'de gösterilen 34 J/cm2'lik asgari değeri karşılayacak;
bireysel değerlerin birden fazlası asgari değerden aşağıda olmayacak ve 24 J/cm2'den düşük olmayacaktır.
(b) Kaynaklar için, kaynağın merkezindeki üç test parçasından elde edilen ortalama 34 J/cm2'lik
asgari değerden düşük olmayacak; bireysel değerlerin birden fazlası asgari değerden aşağıda
olmayacak ve 24 J/cm2'den düşük olmayacaktır;
(c) Isıdan etkilenen alan için (V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını geçecektir), üç test
parçasından elde edilen bireysel değerlerden bir taneden fazlası 34 J/cm2'lik asgari değerden
düşük olabilir; ancak 24 J/cm2'den düşük olamaz.

6.8.5.3.3'te tarif edilen zorunluluklar karşılanmıyorsa, aşağıdaki durumlarda sadece bir test tekrarı
yapılabilecektir:
(a) ilk üç testin ortalama değeri 34 J/cm2'lik asgari değerin altındaysa veya
(b) Münferit değerlerden bir taneden fazlası 34 J/cm2'lik asgari değerden aşağı ise, ancak 24
J/cm2'den az değilse.

Levhalar veya kaynaklar üzerinde tekrarlanan bir darbe testinde, değerlerden hiçbiri 34 J/cm2'den aşağı
olamayacaktır. Orijinal testin ve tekrarlanan testin tüm sonuçlarının ortalama değeri 34 J/cm2'lik asgari
değere eşit veya onun üzerinde olmalıdır.
Isıdan etkilenen alan üzerinde tekrarlanan bir darbe mukavemeti testinde, münferit değerlerden hiçbiri 34
J/cm2'den düşük olamaz.

Standart referansları

Aşağıdaki ilgili standartlar uygulanıyorsa 6.8.5.2 ve 6.8.5.3'ün gereksinimlerinin yerine getirilmiş olduğu
kabul edilecektir:
EN 1252-1:1998 Kriyojenik kaplar - Malzemeler- Kısım 1: 80 °C'nin altındaki sıcaklıklar için tokluk
gereksinimleri.
EN 1252-2:2001 Kriyojenik kaplar - Malzemeler- Kısım 2: -80 °C ila -20 °C arasındaki sıcaklıklar için
tokluk gereksinimleri.

6.9

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, TESTİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri ve tank takas
gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.8; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.

Genel

FRP tankları, yetkili makam tarafından tanınmış bir kalite garantisi programına uygun olarak tasarlanacak,
üretilecek ve test edilecektir. Özellikle, termoplastik astarların laminasyon ve kaynak çalışmaları, yetkili
makam tarafından kabul edilmiş bir prosedüre göre, sadece kalifiye personel tarafından
gerçekleştirilecektir.

FRP tankların tasarım ve testlerinde, 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) ve (b), 6.8.2.1.25,
6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 ve 6.8.2.2.3'ün hükümleri de geçerlidir.

FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacaktır.

Tankerlerin dengesi için 9.7.5.1'in zorunlulukları geçerli olacaktır.

Yapım

Gövdeler, taşıma operasyonunun yapıldığı ülkenin yetkili makamı tarafından özel iklim koşulları için
belirlenmiş sıcaklık aralıkları bulunmuyorsa, -40 °C ila +50 °C aralığındaki bir servis sıcaklığında,
taşınacak maddelerle uyumlu malzemelerden yapılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018