Karayolunda Tehlikeli Madde

6.9

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, TESTİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri ve tank takas
gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.8; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.

Genel

FRP tankları, yetkili makam tarafından tanınmış bir kalite garantisi programına uygun olarak tasarlanacak,
üretilecek ve test edilecektir. Özellikle, termoplastik astarların laminasyon ve kaynak çalışmaları, yetkili
makam tarafından kabul edilmiş bir prosedüre göre, sadece kalifiye personel tarafından
gerçekleştirilecektir.

FRP tankların tasarım ve testlerinde, 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) ve (b), 6.8.2.1.25,
6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 ve 6.8.2.2.3'ün hükümleri de geçerlidir.

FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacaktır.

Tankerlerin dengesi için 9.7.5.1'in zorunlulukları geçerli olacaktır.

Yapım

Gövdeler, taşıma operasyonunun yapıldığı ülkenin yetkili makamı tarafından özel iklim koşulları için
belirlenmiş sıcaklık aralıkları bulunmuyorsa, -40 °C ila +50 °C aralığındaki bir servis sıcaklığında,
taşınacak maddelerle uyumlu malzemelerden yapılacaktır.

Gövdeler aşağıdaki üç elemandan oluşacaktır:
- iç astar,
- yapısal tabaka,
- dış tabaka.

İç astar, taşınacak maddelere karşılık uzun vadeli kimyasal direnç sunacak ana bariyer olarak tasarlanmış
olan bir iç gövde duvar bölgesi olup, içeriklerle her türlü tehlikeli tepkimeyi veya tehlikeli bileşiklerin
oluşmasını ve ürünlerin iç astardan yayılması nedeniyle yapısal tabakanın önemli ölçüde güçsüzleşmesini
engellemeyi amaçlar.
İç astar FRP veya termoplastik bir astar olabilir.

FRP astarları aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) Yüzey tabakası ("jel kaplama"): reçine bakımından yeterince zengin ve reçine ve içerikle
uyumlu bir zarla takviye edilmiş yüzey tabakası. Bu tabaka, %30'u aşmayan bir fiber kütle
içeriğine sahip olacak ve kalınlığı 0,25 ila 0,60 mm olacaktır;
(b) güçlendirici tabaka(lar): asgari 2 mm kalınlığa sahip ve eşdeğer emniyet daha az bir cam
içeriğiyle sağlanmadığı sürece, asgari 900 g/m2'lik cam hasır veya camdaki kütle içeriği
%30'dan az olmayan kıyılmış fiber içeren tabaka veya tabakalar.

Termoplastik astarlar 6.9.2.3.4'te sözü edilen, gerekli şekilde birbirlerine kaynatılmış ve yapısal tabakaların
bağlandığı termoplastik levha malzemesinden oluşmaktadır. Astarlar ile yapısal tabaka arasındaki dayanıklı
bir bağ, uygun bir yapıştırıcının kullanımıyla sağlanacaktır.
NOT: Alevlenebilir sıvıların taşınması için, elektriksel yüklerin birikmesini önlemek amacıyla, 6.9.2.14'e
uygun olarak bazı ek önlemlerin alınması gerekebilir.

Gövdenin yapısal tabakası, gövdenin, 6.9.2.4 ila 6.9.2.6'da belirtilenler uyarınca, mekanik gerilmelere
dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış bölgedir. Normal olarak bu kısım, belirli şekilde yönlendirilmiş,
birkaç fiber takviyeli tabakadan oluşmaktadır.

Dış tabaka gövdenin atmosferle doğrudan temasta olan parçasıdır. Asgari 0,2 mm kalınlığında reçine
bakımından zengin bir tabakayı içerecektir. 0,5 mm'den fazla kalınlıklar için bir hasır kullanılacaktır. Bu
tabakanın camda kütle içeriği %30'dan az olmalıdır ve dış koşullara, özellikle de taşınan maddeyle doğal
temasa karşı dayanma özelliğine sahip olacaktır. Reçine, ultraviyole ışınlarından gövdenin yapısal
tabakanın zarar görmemesi için koruma sağlayacak dolgu veya katkı maddeleri içerecektir.

Ham maddeler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018