Karayolunda Tehlikeli Madde

Yapım

Gövdeler, taşıma operasyonunun yapıldığı ülkenin yetkili makamı tarafından özel iklim koşulları için
belirlenmiş sıcaklık aralıkları bulunmuyorsa, -40 °C ila +50 °C aralığındaki bir servis sıcaklığında,
taşınacak maddelerle uyumlu malzemelerden yapılacaktır.

Gövdeler aşağıdaki üç elemandan oluşacaktır:
- iç astar,
- yapısal tabaka,
- dış tabaka.

İç astar, taşınacak maddelere karşılık uzun vadeli kimyasal direnç sunacak ana bariyer olarak tasarlanmış
olan bir iç gövde duvar bölgesi olup, içeriklerle her türlü tehlikeli tepkimeyi veya tehlikeli bileşiklerin
oluşmasını ve ürünlerin iç astardan yayılması nedeniyle yapısal tabakanın önemli ölçüde güçsüzleşmesini
engellemeyi amaçlar.
İç astar FRP veya termoplastik bir astar olabilir.

FRP astarları aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) Yüzey tabakası ("jel kaplama"): reçine bakımından yeterince zengin ve reçine ve içerikle
uyumlu bir zarla takviye edilmiş yüzey tabakası. Bu tabaka, %30'u aşmayan bir fiber kütle
içeriğine sahip olacak ve kalınlığı 0,25 ila 0,60 mm olacaktır;
(b) güçlendirici tabaka(lar): asgari 2 mm kalınlığa sahip ve eşdeğer emniyet daha az bir cam
içeriğiyle sağlanmadığı sürece, asgari 900 g/m2'lik cam hasır veya camdaki kütle içeriği
%30'dan az olmayan kıyılmış fiber içeren tabaka veya tabakalar.

Termoplastik astarlar 6.9.2.3.4'te sözü edilen, gerekli şekilde birbirlerine kaynatılmış ve yapısal tabakaların
bağlandığı termoplastik levha malzemesinden oluşmaktadır. Astarlar ile yapısal tabaka arasındaki dayanıklı
bir bağ, uygun bir yapıştırıcının kullanımıyla sağlanacaktır.
NOT: Alevlenebilir sıvıların taşınması için, elektriksel yüklerin birikmesini önlemek amacıyla, 6.9.2.14'e
uygun olarak bazı ek önlemlerin alınması gerekebilir.

Gövdenin yapısal tabakası, gövdenin, 6.9.2.4 ila 6.9.2.6'da belirtilenler uyarınca, mekanik gerilmelere
dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış bölgedir. Normal olarak bu kısım, belirli şekilde yönlendirilmiş,
birkaç fiber takviyeli tabakadan oluşmaktadır.

Dış tabaka gövdenin atmosferle doğrudan temasta olan parçasıdır. Asgari 0,2 mm kalınlığında reçine
bakımından zengin bir tabakayı içerecektir. 0,5 mm'den fazla kalınlıklar için bir hasır kullanılacaktır. Bu
tabakanın camda kütle içeriği %30'dan az olmalıdır ve dış koşullara, özellikle de taşınan maddeyle doğal
temasa karşı dayanma özelliğine sahip olacaktır. Reçine, ultraviyole ışınlarından gövdenin yapısal
tabakanın zarar görmemesi için koruma sağlayacak dolgu veya katkı maddeleri içerecektir.

Ham maddeler

FRP tanklarının yapımında kullanılan bütün malzemeler, kaynakları ve özellikleri bilinen malzemelerden
mamul olacaktır.

Reçineler

Reçine karışımı, tedarikçinin önerilerine tamamen uyularak işlenecektir. Bu özellikle de sertleştiriciler,
başlatıcılar ve hızlandırıcıların kullanımını ilgilendirmektedir. Bu reçineler şunlar olabilir:
- doymamış polyester reçineler;
- vinil ester reçineler;
- epoksi reçineler;
- fenolik reçineler.
Reçinenin EN ISO 75-1:2013'e uygun olarak saptanmış ısıl eğrilme sıcaklığı (HDT), tankın azami servis
sıcaklığından en az 20 °C yüksek olacak; ancak her koşulda 70 °C'nin altına düşmeyecektir.

Fiber takviyeler

Yapısal tabakaları güçlendirme malzemesi, ISO 2078:1993'e göre E veya ECR tipi cam fiberleri gibi uygun
bir fiber sınıfında olacaktır. İç yüzey astarı için, ISO 2078:1993'e göre C tipi cam fiber kullanılabilir.
Termoplastik zarlar, sadece iç astarlar için ve taşınmak istenen içerikle uyumları kanıtlandığında
kullanılabilir.

Termoplastik astar malzemesi

Plastikleştirilmemiş polivinil klorür (PVC-U), polipropilen (PP), poliviniliden florür (PVDF),
politetrafloretilen (PTFE) vb. türü termoplastik astarlar, astarlama malzemesi olarak kullanılabilir.

Katkı maddeleri

Reçinenin işlenmesi için gerekli katalizörler, hızlandırıcılar, sertleştiriciler veya tiksotropik maddeler gibi
katkı maddeleri ile birlikte, tankı geliştirmek için kullanılan dolgular, renkler, pigmentler, vb. türü
malzemeler, tankın ömrü ve tasarımın sıcaklık beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, tankın
zayıflamasına yol açmayacaklardır.

Gövdeler, aksamları, servis ile yapısal donanımları, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye valflerinden kaçan
gaz miktarları dışında) tasarım ömürleri boyunca aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- Normal taşıma koşullarında statik ve dinamik yükler;
- 6.9.2.5 ila 6.9.2.10'da tanımlanan saptanmış asgari yükler.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018