Karayolunda Tehlikeli Madde

Parlama noktası en fazla 60 °C olan maddelerin taşınması için özel zorunluluklar

Parlama noktası en fazla 60 °C olan maddelerin taşınması için kullanılan FRP tankları, değişik bileşenler
üzerindeki statik elektriğin giderilmesini sağlayacak ve tehlikeli yüklerin birikimini önleyecek şekilde
üretilecektir.

Ölçümlerle belirlendiği üzere, gövdenin içindeki ve dışındaki elektriksel yüzey direnci, 109 ohm'dan fazla
olmayacaktır. Buna, metal veya karbon ağı gibi, reçinelere ve laminatlar arası iletken levhalara katkı
maddelerinin eklenmesiyle ulaşılabilir.

Ölçümlerle belirlendiği üzere, toprağa boşaltım direnci 10^7 ohm'dan fazla olmayacaktır.

Gövdenin tüm bileşenleri elektriksel olarak birbirlerine, tankın servis ve yapısal donanımına ve aracın
kendisine bağlanacaktır. Birbirleriyle temas halindeki bileşenler ile donanım arasındaki direnç 10 ohm'u
aşmayacaktır.

Her üretilen tank veya gövde örneği üzerinde, yetkili makam tarafından kabul edilmiş bir prosedüre göre,
başlangıçta elektriksel yüzey direnci ve boşaltma direnci ölçümleri yapılacaktır.

Her tankın toprağa boşaltma direnci, periyodik muayenenin bir parçası olarak, yetkili makam tarafından
kabul edilmiş bir prosedüre göre ölçülecektir.

Donanım parçaları

6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 ve 6.8.2.2.4'ten 6.8.2.2.8'e kadar olan maddelerdeki zorunluluklar geçerli olacaktır.

Ayrıca, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir giriş olarak gösterilmişse, 6.8.4 (b) (TE)'nin özel koşulları da
geçerli olacaktır.

Tip testi ve onay

FRP tank tipinin herhangi bir tasarımı söz konusu olduğunda, malzemeleri ve temsili bir prototipi, aşağıda
ana hatları verilen tasarım tipi testine tabi tutulacaktır.

Malzeme testi

Kullanılan reçinelerle ilgili olarak, EN ISO 527-5:2009'a veya EN ISO 527-4:1997'ye göre kopma uzaması
ve ISO 75-1:2013'e göre ısıl eğilme sıcaklığı saptanacaktır.

Gövdeden kesilen parçalar üzerinde aşağıdaki özellikler saptanacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek
alınması mümkün değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Testten önce, mevcut
tüm astarlar kaldırılacaktır.
Testler şunları kapsayacaktır:
- Gövde cidarının ortasından ve kenarlarından alınan laminatların kalınlığı;
- Takviye katmanlarının cam kütle içeriği ve kompozisyonu, yerleştirilmesi ve düzenlenmesi;
- EN ISO 527-5:2009'a veya EN ISO 527-4:1997'ye göre gerilme yönlerindeki çekme
mukavemeti, kopma uzaması ve elastiklik modülü. Ayrıca ultrason yöntemiyle reçinenin kopma
uzaması belirlenecektir.
- EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011'e göre, asgari 50 mm genişliğine ve cidar
kalınlığının en az 20 katı kadar destek mesafesine sahip bir numune kullanılarak 1000 saatlik
bir süre boyunca yürütülen eğilme sünmesi testi yoluyla saptanan eğilme dayanımı ve sapması.
Ayrıca, sünme faktörü α ile yaşlanma faktörü β de bu testle EN 978:1997'ye uygun şekilde
belirlenecektir.

Bağlantıların laminatlar arası kayma mukavemeti, EN ISO 14130:1997'ye göre temsili örnekler üzerinde
çekme testi yapılarak ölçülecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018