Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip onayı

Yetkili makam veya yetkili makamın atadığı bir kurum, her yeni tank tipi için; tasarımın amaçlanan
kullanım için uygun olduğunu ve bu bölümdeki yapım ve donanım zorunlulukları ile taşınan maddeler için
geçerli özel hükümleri karşıladığını belirten bir onay düzenleyecektir.

Onay, tüm malzeme ve prototip test sonuçları ile bunların tasarım hesaplarıyla karşılaştırmaları da dahil,
hesaplamaya ve test raporuna dayanacak; tasarım tipi özellikleri ile kalite denetim programından söz
edilecektir.

Onay, gövde ile uyumluluğu sağlanan maddeler veya madde gruplarını içerecektir. Bunların kimyasal adları
veya tekabül eden ortak giriş kodu (bkz. 2.1.1.2) ile sınıfları ve sınıflandırma kodları gösterilecektir.

Onay, bunlara ek olarak, onaylanmış tasarım tipine göre üretilmiş her tank için belirlenen tasarım ve eşik
değerleri (yaşam ömrü, servis sıcaklığı aralığı, çalışma ve test basınçları, malzeme verileri gibi) ile üretimi,
testi, tip onayı, işaretlenmesi ve kullanımı için alınması gerekli önlemleri kapsayacaktır.

Muayeneler

Onaylanmış tasarıma uygun olarak üretilmiş her tank için aşağıda belirtilen malzeme testleri ve muayeneler
yapılacaktır.

Çekme testi ve bükme sünmesi testinin süresi 100 saate düşürülmesi haricinde, gövdeden alınan örnekler
üzerinde 6.9.4.2.2'ye göre malzeme testleri yapılacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek alınması mümkün
değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Onaylanmış tasarım değerleri
karşılanmalıdır.

Gövdeler ve donanımı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
 
- onaylanmış tasarıma uygunluğun kontrolü;
- tasarım özelliklerinin kontrolü;
- iç ve dış muayene;
- 6.8.2.5.1'de öngörüldüğü şekilde, plakada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç testi ve
- donanımın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- gövde ve teçhizatı ayrı olarak test edildiyse sızdırmazlık testi.

 

Tankların periyodik muayenesi için, 6.8.2.4.2 ile 6.8.2.4.4 arasındaki zorunluluklar geçerli olacaktır. Ayrıca
6.8.2.4.3 kapsamındaki muayene, gövdenin iç durumunun incelemesini de kapsayacaktır.

6.9.5.1 ve 6.9.5.2 kapsamındaki testler ve muayeneler, yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzman
tarafından yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlarını gösteren sertifikalar hazırlanacaktır. Bu sertifikalar,
6.9.4.4 uyarınca gövdede taşımasına izin verilen maddelerin listesine atıfta bulunacaktır.

İşaretleme

FRP tankların işaretlenmesi için, aşağıdaki değişikliklerle birlikte 6.8.2.5'in zorunlulukları geçerli olacaktır:
- tank plakası da gövdeye laminatlanabilir veya uygun plastik malzemelerden yapılmış olabilir.
- tasarım sıcaklık aralığı her zaman işaretlenmelidir.

Ayrıca, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir giriş olarak gösterilmişse, 6.8.4 (e) (TM)'nin özel koşulları da
geçerli olacaktır.

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIMINA, ÜRETİMİNE, DONANIMINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri ve tank takas
gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. 6.9.
NOT 2: Bu bölüm sabit tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerlidir.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018