Karayolunda Tehlikeli Madde

7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme yük taşımaya ilişkin koşullar

7.3.1'deki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)'de yer alması durumunda bu bölümün
hükümleri uygulanır. Bu bölümde kullanılan örtülü veya kapalı araçlar ya da örtülü veya kapalı
konteynerlerin Bölüm 6.11 gerekliliklerine uygunluğu aranmaz. Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)'de verilen
VC1, VC2 ve VC3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
VC1 Örtülü araçlarda, örtülü konteynerlerde ya da örtülü dökme yük konteynerlerinde dökme yük
taşımaya izin verilmiştir.
VC2 Kapalı araçlarda, kapalı konteynerlerde ya da kapalı dökme yük konteynerlerinde dökme yük
taşımaya izin verilmiştir.
VC3 Menşei ülkenin yetkili makamınca tanımlanan standartlar doğrultusunda özel olarak donatılmış
araçlar veya konteynerlerde dökme yük taşımaya izin verilmiştir. Eğer menşei ülke ADR'ye
taraf değilse, sevkiyatın ulaşacağı ADR'ye taraf olan ilk ülkenin yetkili makamı tarafından
belirtilen şartlar geçerli olacaktır.

VC dökme kodları kullanıldığında, Bölüm 3.2. Tablo A sütun (17)'de gösterilen aşağıdaki ilave hükümler
uygulanacaktır:

Sınıf 4.1 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle
kapatılacaktır.
AP2 Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.

Sınıf 4.2 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle
kapatılacaktır.

Sınıf 4.3 kapsamındaki mallar

AP2 Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
AP3 Örtülü araçlar ve örtülü konteynerler sadece, madde parçacıklar halinde iken kullanılabilecektir
(pudra, granül, toz veya kül biçiminde olmayacak).
AP4 Kapalı araçlar ve kapalı konteynerler, doldurma ve boşaltmada kullanılmak üzere, gazın çıkışını
önleyen ve nemin girmesine izin vermeyen, sızdırmaz olarak kapatılmış ağızlar ile
donatılacaktır.
AP5 Kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları yüksekliği 25 mm den az olmayan
harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
"WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT
HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ")
Bu ibare, gönderen tarafından uygun görülen bir dilde olacaktır.

Sınıf 5.1 kapsamındaki mallar

AP6 Eğer araç veya konteyner tahta veya diğer yanıcı bir malzemeden yapılmışsa, yanmaya
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması veya sodyum silikat veya benzeri bir malzemenin yanmaya
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması bulunmalıdır. Örtü ayrıca geçirimsiz ve yanmaz olacaktır.
AP7 Dökme yük taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.

Sınıf 6.1 kapsamındaki mallar

AP7 Dökme yük taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

AP7 Dökme yük taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.
AP8 Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerinin tasarımı, herhangi bir kaçak akımdan ve
bataryalardan kaynaklanan etkileri de hesaba katacaktır.
Araç veya konteynerlerin yük bölmeleri, akülerde bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı çelikten
olacaktır. Yeterli büyüklükte duvar kalınlığı veya aşındırıcı maddelere dayanıklı plastik astar/tabaka
olduğunda daha az dayanıklı çelik kullanılabilir.
NOT: Aşınma etkisi altında yıllık azami 0,1 mm aşınma hızı sergileyen çelik, aşındırıcı maddelere karşı
dayanıklı olarak kabul edilebilir.
Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerine ait duvarları üzerine yük yüklenmeyecektir.
Tamamen doldurulduğunda, -18 °C'de 0,8 m yükseklikten sert bir zemine düştüğü zaman kırılmayacak
küçük plastik konteynerler içinde taşımaya da izin verilir.

 

Sınıf 9 kapsamındaki mallar

AP2 Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
AP9 İlgili UN numarasının atandığı maddenin ortalama 1000 mg/kg den fazla içermediği katılar için
(maddeler ve karışımlar, bu tür preparatlar veya atıklar) dökme yük taşımaya izin verilmiştir.
Yüklemenin hiç bir noktasında, bu maddenin veya maddelerin derişimleri 10000 mg/kg'den
fazla olmayacaktır.
AP10 Araçlar ve konteynerler sızdırmaz olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı dayanıklı
sızdırmaz astar veya torbalarla kaplanacak ve taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını
önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye, sahip olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki
artıkların olduğu, ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar, tahta veya diğer tutuşabilir
materyaller ile temasını önleyecek şekilde imal edilen araçlarda ve konteynerlerde taşınacaktır.

7.4

TANKLARDA TAŞIMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) ya da (12)'de bir kod ile gösterilmedikçe veya 6.7.1.3'te ayrıntılı olarak
belirtildiği üzere yetkili makamlar tarafından onaylanmadıkça tehlikeli mallar tanklarda taşınamaz. Taşıma
işlemi, uygulamalarda olduğu gibi Bölüm 4.2, 4.3, 4.4 veya 4.5 hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.
Sert araçlar, çekici araçlar, römorklar veya yarı römorklar gibi araçlar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (14)'te
gösterilen ve kullanılacak araca ilişkin Bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7'nin ilgili zorunluluklarını yerine getirecektir.

9.1.1.2'deki EX/III, FL veya AT kodlarıyla gösterilmiş olan araçlar aşağıdaki gibi kullanılacaktır:
- Bir EX/III aracı öngörülüyorsa, yalnızca bir EX/III aracı kullanılabilir;
- FL aracı öngörülüyorsa, sadece bir FL aracı kullanılabilir;
- AT aracı öngörülüyorsa, AT ve FL araçları kullanılabilir.

7.5

YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018