Karayolunda Tehlikeli Madde

Karışık yükleme yasağı

Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar, taşıdıkları tehlike etiketleri baz alınarak hazırlanan aşağıdaki
Tabloya göre karışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı araca veya konteynere birlikte
yüklenemeyecektir.
NOT 1: 5.4.1.4.2'ye göre, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecek olan sevkiyatlar için ayrı
taşıma belgeleri hazırlanacaktır.
NOT 2: Yalnız Sınıf 1'e ait nesne veya maddeler içeren ve Model No. 1, 1.4, 1.5 ve 1.6'ya uygun etiket
taşıyan ambalajlarda, bu ambalajlar için istenen diğer tehlike etiketlerine bakılmaksızın, 7.5.2.2 uyarınca
karışık yüklemeye izin verilir. 7.5.2.1'deki Tablo, sadece, söz konusu ambalajlar, diğer sınıflardan madde
veya nesneler içeren ambalajlarla birlikte yüklendiğinde geçerlidir.
 

Etiket No.

1

1.4

1.5

1.6

2.1,

2.2,

2.3

3

4.1

4.1

+ 1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.2

+ 1

6.1

6.2

7 A,

B, C

8

9

1

 

Bkz. 7.5.2.2

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

b

 

a b c

1.4

a

a

a

 

a

a

a

a

 

a

a

a

a

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2.1, 2.2, 2.3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.1

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.1 + 1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

5.1

d

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

5.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2 + 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

6.1

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

6.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

7A, B, C

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

8

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

9

b

a

b c

b

b

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X Karışık yüklemeye izin verilir.
a 1.4S maddeleri ve nesnelerinin karışık yüklenmesine izin verilir.
b Sınıf 1 kapsamındaki mallarla Sınıf 9 kapsamındaki hayat kurtarıcı araçlar arasında karışık yüklemeye izin
verilmiştir (UN No. 2990, 3072 ve 3268).
c Alt Grup 1.4’teki piroteknik, uyumluluk grubu G, emniyet cihazları (UN No. 0503) ile Sınıf 9, elektrikle başlatılan
emniyet cihazları (UN No. 3268) arasında karışık yüklemeye izin verilmiştir.
d Tahripli patlayıcılar (UN No. 0083 patlayıcı, tahripli, tip C hariç) ve amonyum nitrat (UN No. 1942 ve 2067),
amonyum nitrat emülsiyonu veya süspansiyonu veya jeli (UN No. 3375) ile alkali metal nitratları ve alkalin toprak
metal nitratları arasında, bunların tümünün levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları
bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla karışık yüklemeye izin
verilmiştir. Alkali metal nitratları arasında, sezyum nitrat (UN 1451), lityum nitrat (UN 2722), potasyum nitrat (UN
1486), rubidyum nitrat (UN 1477) ve sodyum nitrat (UN 1498) yer alır. Alkali toprak metal nitratları arasında
baryum nitrat (UN 1446), berilyum nitrat (UN 2464), kalsiyum nitrat (UN 1454), magnezyum nitrat (UN 1474) ve
stronsiyum nitrat (UN 1507) yer alır.

İlgili uyumluluk grupları için aşağıdaki Tablo'ya göre karışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik
uyumluluk gruplarına tahsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaraları ile uyumlu etiket taşıyan ve Sınıf
1 kapsamındaki maddeleri veya nesneleri içeren ambalajlar, aynı araca veya konteynere yüklenmeyecektir.

Uyumluluk Grubu

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

N

S

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

X

 

a

 

 

 

 

 

 

 

X

C

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

D

 

a

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

E

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

F

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

G

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

H

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

J

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

N

 

 

b c

b c

b c

 

 

 

 

 

b

X

S

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 
X Karışık yüklemeye izin verilir.
a Uyumluluk grubu B nesnelerini içeren ambalajlar ve uyumluluk grubu D maddelerini veya
nesnelerini içeren ambalajlar, tek bir araca veya konteynere birlikte yüklenebilir. Bunun için,
bunların etkili bir şekilde birbirinden ayrılarak, uyumluluk grubu B maddelerinden, uyumluluk
grubu D maddeleri veya nesnelerine infilak aktarımı tehlikesinin olmaması sağlanmalıdır. Ayırma
işlevi, ayrı bölmelerin kullanılması veya iki patlayıcı tipinden birinin özel bir muhafaza sistemine
yerleştirilmesi yoluyla yürütülebilir. Her iki ayırma yöntemi de yetkili makamın onayına tabidir.
b Alt grup 1.6, uyumluluk grubu N kapsamındaki değişik nesne tipleri, sadece alt grup 1.6,
uyumluluk grubu N kapsamındaki nesnelerle birlikte, nesneler arasında test veya
karşılaştırmalarla ilave bir infilak riski taşımadıkları anlaşıldığında birlikte taşınabilirler. Aksi
halde, tehlike alt grubu 1.1 olarak kabul edilmeleri gerekir.
c Uyumluluk grubu N nesneleri C, D ve E uyumluluk grubu maddeleri ve nesneleriyle birlikte
taşındıklarında, uyumluluk grubu N nesnelerinin uyumluluk grubu D'nin özelliklerini taşıdığı
kabul edilir.
d Uyumluluk grubu L maddelerini ve nesnelerini içeren ambalajlar, aynı uyumluluk grubuna dahil
madde ve nesne tiplerini içeren ambalajlarla bir araca veya konteynere birlikte yüklenebilir.

Aynı araca karışık yükleme yasaklarının uygulanması amacıyla, tüm kenarlarından kapalı konteynerlerde
yer alan maddeler dikkate alınmayacaktır. Bununla birlikte, 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaralarına uygun
etiketleri taşıyan karışık ambalaj yüklemelerini ilgilendiren 7.5.2.1'de konan yasaklar ile değişik uyumluluk
gruplarına ait patlayıcıların karışık yüklenmesini ilgilendiren 7.5.2.2'de konan yasaklar, bir konteynerde yer
alan tehlikeli mallar ile aynı araca yüklü diğer tehlikeli araçlar arasında da, sonraki maddelerin bir veya
daha fazla konteynere yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın, uygulanacaktır.

Alt Grup 1.4 ve UN No. 0161 ve UN No. 0499 olanlar hariç, herhangi bir tür patlayıcı madde veya
parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri, diğer
tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
Büyük ambalajlar ve orta boy dökme yük konteynerleri, (IBC'ler) dahil olmak üzere, 6.1 veya 6.2 model
numaralarına uygun etiketleri ya da UN No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içeren ve
model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile temizlenmemiş boş ambalajlar; araçlarda,
konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda maddelerini, diğer tüketim maddelerini
veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların yakınına dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya hayvan yemleri
içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda, bu ambalajlardan uzak tutulacaktır:
(a) Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
(b) Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a uyan ancak UN
No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içermeyen ambalajlarla veya
(c) En az 0,8 m bir boşlukla;
yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik edilmesi veya
tamamen kapalı olması gerekmektedir (örn. örtü, mukavva veya diğer tedbirlerle).

Taşınan miktarların sınırlandırılması

Aşağıdaki hükümler veya 7.5.11'in Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 18 kapsamında uygulanacak ek hükümleri;
taşınabilecek belirli malların miktarında bir kısıtlamayı gerektiriyorsa, tehlikeli malların bir veya daha fazla
konteynerde taşınıyor olması, bu koşulların gerektirdiği taşıma ünitesi başına kütle sınırlamasını
etkilemeyecektir.

Patlayıcı maddelere ve nesnelere ilişkin kısıtlamalar

Taşınan maddeler ve miktarlar

Bir taşıma ünitesinde taşınabilecek patlayıcı maddenin, kg cinsinden toplam net kütlesi (veya patlayıcı
nesneler durumunda, tüm nesneler içerisindeki patlayıcı maddenin toplam net kütlesi), aşağıdaki tabloda
görüldüğü şekilde sınırlandırılacaktır (karışık yükleme yasağıyla ilgili olarak ayrıca bkz. 7.5.2.2):
Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcılarda taşıma ünitesi başına kg cinsinden izin verilen azami net kütle

Taşıma Ünitesi

Alt grup

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 ve 1.6

Boş temizlenmemiş ambalajlar

Uyumluluk grubu

1.1A

1.1A

dışında

 

 

1.4S

dışında

1.4S

 

EX/II a

6,25

1 000

3 000

5 000

15 000

Sınırsız

5 000

Sınırsız

EX/III a

18,75

16 000

16 000

16 000

16 000

Sınırsız

16 000

Sınırsız

a EX/II ve EX/III araçları açıklamaları için bkz. Kısım 9.

Sınıf 1'in farklı alt gruplardaki maddelerin ve nesnelerin, 7.5.2.2'deki karışık yükleme yasaklarına uygun
olarak aynı taşıma ünitesine yüklendiği hallerde, yükün bir bütün olarak en tehlikeli alt gruba ait olduğu
varsayılacaktır (sırayla 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Bununla birlikte, S uyumluluk grubuna ait patlayıcıların
net kütlesi taşınan miktarlarının sınırlandırılmasında hesaba katılmayacaktır.
1,5D şeklinde sınıflandırılan maddelerin bir taşıma ünitesinde alt grup 1.2'nin maddeleriyle birlikte
taşındığı yerlerde, toplam yükün alt grup 1.1'e ait olduğu kabul edilecektir.

MEMU'lar üzerinde patlayıcıların taşınması

MEMU'larda patlayıcıların taşınmasına ancak aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin verilmiştir:
(a) Yetkili makam, kendi toprakları içerisinde taşıma işlemine yetki verecektir;
(b) Taşınan ambalajlı patlayıcıların tipi ve miktarı, MEMU'da üretilecek olan malzemenin miktarı
için gerekli olacak şekilde kısıtlanacak ve hiçbir durumda şunları aşmayacaktır:
- Uyumluluk grubu D kapsamındaki patlayıcılar için 200 kg ve
- aksi yetkili makamca onaylanmadıkça, toplam 400 adet kapsül veya kapsül tertibatı
veya ikisinin karışımı;
(c) Ambalajlanmış patlayıcılar yalnızca 6.12.5'in zorunluluklarını karşılayan bölmelerde
taşınacaktır;
(d) Başka hiçbir tehlikeli mal, ambalajlı patlayıcılarla aynı bölmede taşınamaz;
(e) Ambalajlı patlayıcılar, diğer tehlikeli malların yüklemesi tamamlandıktan sonra ve taşıma
işleminden hemen önce MEMU'ya yüklenecektir;
(f) Sınıf 5.1 kapsamındaki patlayıcılar ile maddeler arasında karışık yüklemeye izin verilmişse (UN
1942 ve UN 3375), bunların toplamı, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçlarıyla
Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görecektir.

Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler ile Sınıf 4.1 kapsamındaki B, C, D, E veya F tipindeki
kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin ve Sınıf 4.1 kapsamındaki polimerleştirici maddelerin azami
miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018