Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma ünitesinde bulundurulacak belgeler

Diğer yönetmeliklerin gerektirdiği belgelere ek olarak, taşıma ünitesinde aşağıdaki belgeler
bulundurulacaktır:
(a) 5.4.1'de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve ilgili durumlarda 5.4.2'de belirtilen
büyük konteyner veya araç ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık belgeleri;
(b) 5.4.3'te öngörülen yazılı talimatlar;
(c) (Rezerve edildi);
(d) Araç ekibinin her bir üyesi için 1.10.1.4 kapsamında fotoğraflı resmi kimlik belgesi.

ADR hükümlerinin aşağıdaki belgelerin düzenlenmesini gerektiriyorsa, bu belgeler de taşıma ünitesinde
bulundurulacaktır:
(a) Her bir taşıma ünitesi ya da elemanı için 9.1.3 uyarınca onay belgesi;
(b) 8.2.1'de belirtilen sürücü eğitim sertifikası;
(c) 5.4.1.2.1 (c) ya da (d) ya da 5.4.1.2.3.3'te öngörülüyorsa yetkili makam onayının nüshası.

5.4.3'te öngörülen yazılı talimatlar, derhal erişilebilir bir yerde saklanacaktır.

(Silindi)

Levha takma ve işaretleme

Tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma üniteleri Bölüm 5.3 uyarınca levha takılacak ve işaretlenecektir.

Yangınla mücadele donanımı

Aşağıdaki Tablo 8.1.4.2'de belirtilenler dışında tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerine uygulanmakta olan

A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için portatif yangın söndürücülere ait asgari hükümleri göstermektedir:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Taşıma ünitesinin izin verilen azami kütlesi

Asgari yangın söndürücü sayısı

Her bir taşıma ünitesinin asgari toplam kapasitesi

Motor veya sürücü kabini yangını için en uygun söndürücü. En azından birinin asgari kapasitesi:

Ek söndürücü gereksinimi. En azından birinin asgari kapasitesi:

≤ 3,5 ton

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 ton

≤ 7,5 ton

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 ton

2

12 kg

2 kg

6 kg

Kapasiteler kuru toz (ya da söndürmede kullanılan diğer uygun eşdeğer malzemeler) cihazları içindir.

 

1.1.3.6 uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip
başka bir söndürücü madde) içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için uygun taşınabilir bir yangın
söndürme aleti bulunduracaktır.

Portatif yangın söndürme cihazları, araçta kullanıma uygun olacaktır ve EN 3 Portatif yangın söndürücüler,
Kısım 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
Motorun yanması durumunda otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın
söndürme aleti araçta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için ayrıca bir portatif yangın söndürme
tüpü bulunmayabilir. Söndürücü malzemeler, zehirli gazları sürücü kabinine sızdırmayacak ya da ateşin
ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır.

8.1.4.1 veya 8.1.4.2 hükümlerini doğrulayan portatif yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını doğrulamayı
sağlayan bir mühür taşımalıdır.
Yangın söndürücüler, işlevsel emniyetlerinin garanti edilmesi için, yetkili ulusal standartlar ile uyumlu
olarak denetleneceklerdir. Uygun olduğu şekilde, yetkili makam tarafından tanınan bir standarda uygun
olduklarını gösteren bir işaret ve bir sonraki denetim tarihini (ay, yıl) gösteren bir işaret taşıyacaklar ya da
izin verilen azami kullanma süresini belirten bir işaret taşıyacaklardır.

Yangın söndürme aletleri, araç ekibinin kolayca ulaşabileceği bir şekilde taşıma ünitelerine yerleştirilmiş
olmalıdır. Yangın söndürme aleti, havanın etkilerine karşı işlevsel güvenliğinin etkilenmeyeceği bir
biçimde konumlandırılacak şekilde kurulum gerçekleştirilecektir. Taşıma sırasında, 8.1.4.4'ün gerektirdiği
tarihin süresi dolmamış olacaktır.

Çeşitli donanımlar ve kişisel koruyucu donanımları

Tehlikeli mal taşıyan her bir taşıma ünitesi, 8.1.5.2 kapsamındaki genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar ile
donatılacaktır. Donanım elemanları, yüklü malların tehlike etiketi numarasına göre seçilecektir. Etiket
numaraları, taşıma belgesinde belirtilebilir.
------------------------------------
1 Alevlenebilirlik sınıflarının tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.

Taşıma ünitesinde aşağıdaki donanımlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz;
- İki adet dikilebilir uyarı işareti;
- Göz durulama sıvısı2 ve
her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği (EN 471:2003 + A1:2007 standardında açıklandığı şekilde);
- 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatları;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018