Karayolunda Tehlikeli Madde

Eğitimin yapısı

Eğitim, temel bir eğitim kursu ile ilgili durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir. Temel
eğitim kursları ile uzmanlık eğitimi kursları, aynı durumda ve aynı eğitim kurumu tarafından bütün olarak
yürütülen kapsamlı bir eğitim şeklinde verilebilir.

Temel eğitim kursu en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
(a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar;
(b) Başlıca tehlike türleri;
(c) Atık naklinin kontrolünde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler;
(d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve emniyet önlemleri;
(e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın
kullanımına dair temel bilgiler, yazılı talimatlar, vb.);
(f) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli ikaz plakası asma;
(g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler;
(h) Araçlardaki teknik donanımın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları;
(i) Aynı araçta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar;
(j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler;
(k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi;
(l) Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler;
(m) Ambalajların elleçlenmesi ve istiflenmesi;
(n) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde eylem talimatları (kazaların önlenmesi, emniyet,
yangın ve diğer acil durumlar halinde alınacak eylemler, vb.);
(o) Güvenlik bilinci.

Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı özel konular en azından aşağıdakileri
içerecektir:
(a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan araçların davranışları;
(b) Araçlara ilişkin özel zorunluluklar;
(c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleri üzerinde genel kuramsal bilgi;
(d) Bu araçların kullanımı için geçerli olan ilave özel hükümler (onay belgeleri, onay işareti, plaka
takılması ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitim kursunun
kapsayacağı konular en azından şunlar olacaktır:
(a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler;
(b) Sınıf 1'e giren maddelerin ve nesnelerin karışık yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler.

Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif materyallerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı
konular asgari şunlar olacaktır:
(a) İyonlaştırıcı radyasyonla ilgili spesifik tehlikeler;
(b) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, karışık yüklenmesi ve istiflenmesine
ilişkin spesifik gereklilikler;
(c) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

Derslerin 45 dakika olarak sürmesi amaçlanmıştır.

Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders saatine izin verilir.

Bireysel uygulamalı egzersizler kuramsal eğitim ile bağlantılı olarak yapılacak olup, asgari ilk yardım,
yangın söndürme ve bir durum ya da kaza halinde yapılması gerekenleri kapsayacaktır.

Temel eğitim programı

Her bir başlangıç eğitiminin veya kapsamlı eğitimin bir parçasının teorik unsurların asgari olarak şu şekilde
sunulacaktır:
Temel eğitim kursu
18 ders saati
Tank ile taşımacılık için uzmanlaşma eğitimi
12 ders saati
Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık
eğitimi
8 ders saati
Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimi
8 ders saati
Tanklarda taşımaya ilişkin temel eğitim kursu ile uzmanlaşma eğitimi için, ders alan sürücülerin sayısına
bağlı olarak 8.2.2.3.8'de anılan pratik egzersizlere yönelik olarak ek dersler gerekebilir.

Kapsamlı eğitimin toplam süresi yetkili makam tarafından belirlenebilir; yetkili makam, temel kursun ve
tanklarla ilgili uzmanlaşma programının süresini değiştirmemelidir ancak bunları Sınıf 1 ve Sınıf 7 için
kısaltılmış uzmanlaşma eğitim kursları ile takviye edebilir.

Bilgi tazeleme programı

Düzenli aralıklarla devam edilen bilgi tazeleme programları sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına

hizmet edecek olup yeni teknik, yasal ve maddelerle ilgili gelişmeleri kapsayacaktır.

Bireysel pratik egzersizleri de içeren bilgi tazeleme eğitimlerinin süresi, kapsamlı eğitimler için en az iki

gün veya bireysel eğitimler için 8.2.2.4.1'de belirtilen ilk temel veya başlangıç uzmanlaşma eğitim kursları
için tahsis edilen sürenin en az yarısı kadar olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018