Karayolunda Tehlikeli Madde

Bilgi tazeleme programı

Düzenli aralıklarla devam edilen bilgi tazeleme programları sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına

hizmet edecek olup yeni teknik, yasal ve maddelerle ilgili gelişmeleri kapsayacaktır.

Bireysel pratik egzersizleri de içeren bilgi tazeleme eğitimlerinin süresi, kapsamlı eğitimler için en az iki

gün veya bireysel eğitimler için 8.2.2.4.1'de belirtilen ilk temel veya başlangıç uzmanlaşma eğitim kursları
için tahsis edilen sürenin en az yarısı kadar olacaktır.

Sürücü, bilgi tazeleme eğitimi ile sınav yerine, karşılık gelen başlangıç eğitim kursu ve sınavını alabilir.

Eğitim onayı

Eğitim kursları yetkili makamın onayına tabidir.

Onay yalnızca yazılı olarak sunulan başvurulara verilecektir.

Aşağıdaki belgeler onay başvurularına eklenecektir:
(a) Öğretilen konuları, zaman çizelgesini ve planlanan öğretim yötemini belirten ayrıntılı bir eğitim
programı;
(b) Eğitimi veren personelin nitelikleri ve faaliyet alanları;
(c) Derslerin yapıldığı tesise, eğitim materyallerine ve uygulamalı egzersiz tesislerine dair bilgi;
(d) Kurslara katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı).

Yetkili makam, eğitim ve sınavların gözetimini organize edecektir.

Yetkili makam tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır:
(a) Eğitim, başvuru belgelerine uygun olarak verilecektir;
(b) Yetkili makam, yetkili kişileri eğitim kurslarında ve sınavlarında bulundurma hakkına sahip
olacaktır;
(c) Yetkili makam, bireysel eğitim kurslarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında
bilgilendirilecektir;
(d) Onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir.

 

Onay belgesi, söz konusu kursların temel, uzmanlaşma eğitimi, başlangıç eğitimi veya bilgi tazeleme
eğitimi olduğunu belirtecek ve bunların spesifik tehlikeli maddelerle veya spesifik sınıflar veya sınıflarla
sınırlı olup olmadığını beyan edecektir.

Eğitim kurumu, eğitim kursunun onay almasından sonra, onayı ilgilendiren ayrıntılarla ilgili değişiklik
yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce yetkili makamdan izin alacaktır. Bu, özellikle de eğitim
programına ilişkin değişiklikler için geçerlidir.

Sınavlar

Temel eğitim kursu sınavları

Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitim
kursuyla ilgili bir sınav yapılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018