Karayolunda Tehlikeli Madde

Aşağıdaki belgeler onay başvurularına eklenecektir:
(a) Öğretilen konuları, zaman çizelgesini ve planlanan öğretim yötemini belirten ayrıntılı bir eğitim
programı;
(b) Eğitimi veren personelin nitelikleri ve faaliyet alanları;
(c) Derslerin yapıldığı tesise, eğitim materyallerine ve uygulamalı egzersiz tesislerine dair bilgi;
(d) Kurslara katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı).

Yetkili makam, eğitim ve sınavların gözetimini organize edecektir.

Yetkili makam tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır:
(a) Eğitim, başvuru belgelerine uygun olarak verilecektir;
(b) Yetkili makam, yetkili kişileri eğitim kurslarında ve sınavlarında bulundurma hakkına sahip
olacaktır;
(c) Yetkili makam, bireysel eğitim kurslarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında
bilgilendirilecektir;
(d) Onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir.

 

Onay belgesi, söz konusu kursların temel, uzmanlaşma eğitimi, başlangıç eğitimi veya bilgi tazeleme
eğitimi olduğunu belirtecek ve bunların spesifik tehlikeli maddelerle veya spesifik sınıflar veya sınıflarla
sınırlı olup olmadığını beyan edecektir.

Eğitim kurumu, eğitim kursunun onay almasından sonra, onayı ilgilendiren ayrıntılarla ilgili değişiklik
yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce yetkili makamdan izin alacaktır. Bu, özellikle de eğitim
programına ilişkin değişiklikler için geçerlidir.

Sınavlar

Temel eğitim kursu sınavları

Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitim
kursuyla ilgili bir sınav yapılacaktır.

Aday, sınavda temel eğitim kursunda öğretildiği şekliyle profesyonel bir sürücünün tehlikeli mal taşıyan
araçları kullanması için gerekli olan bilgi, kavrayış ve becerileri edinmiş olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Bu amaçla, yetkili makam, 8.2.2.3.2'de özetlenmiş olan maddelere ilişkin bir soru katalogu hazırlayacaktır.
Sınavda sorulacak olan sorular bu katalogdan seçilecektir. Adayların, sınav öncesinde katalogdan seçilen
sorular hakkında bilgisi olmayacaktır.

Kapsamlı eğitim kursları için tek bir sınav yapılabilir.

Her bir yetkili makam, gerektiğinde, eğer yapılacaksa 8.2.2.7.1.8 uyarınca elektronik sınavların altyapısı ve
düzenlenmesi dahil olmak üzere, sınav usullerini denetleyecektir.

Sınav, yazılı bir sınav ya da hem yazılı, hem de sözlü sınav biçiminde olacaktır. Her bir adaya temel eğitim
kursunda en az 25 yazılı soru sorulacaktır. Sınav, bilgi tazeleme eğitiminden sonra düzenleniyorsa, en az 15
yazılı soru sorulacaktır. Bu sınavların süresi sırasıyla en az 45 ve 30 dakika olacaktır. Sorular, farklı zorluk
derecelerinde ve farklı ağırlıklarda olabilir.

Her sınavda gözetmenlik yapılacaktır. Her türlü manipülasyon ve aldatma mümkün olduğunca bertaraf
edilecektir. Adayın kimliğinin doğruluğu kanıtlanacaktır. Tüm sınav belgeleri kaydedilecek ve çıktı olarak
veya elektronik dosya olarak saklanacaktır.

Yazılı sınavlar tamamen veya kısmen elektronik sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu durumda, yanıtlar
aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla elektronik veri işleme (EDP) süreçleri kullanılarak kaydedilir ve
değerlendirilir:
(a) Donanım ve yazılım yetkili makam tarafından kontrol edilecek ve kabul edilecektir;
(b) Doğru teknik işleyiş sağlanacaktır. Cihazlarda ve uygulamalarda hata olması durumunda
sınavın devam edip etmeyeceği ve nasıl devam edeceğine ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.
Giriş cihazları (elektronik arama fonksiyonu gibi) üzerinde hiçbir yardım sağlanmayacak ve
temin edilen donanım, adayların sınav esnasında başka cihazla iletişim kurmasına izin
vermeyecektir;
(c) Her bir adayın kesin girdileri kaydedilecektir. Sonuçların tespiti şeffaf olacaktır.
(d) Elektronik ortam, test kuruluşu temin ediyorsa kullanılabilir. Adayın, verilen elektronik ortama
başka veri yüklemesine olanak sağlayacak bir araç bulunmamalıdır; aday yalnızca yöneltilen
soruları cevaplayabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018