Karayolunda Tehlikeli Madde

9.2

ARAÇLARIN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Bu Bölümün zorunluluklarına uygunluk

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları, aşağıdaki tablo uyarınca, bu Bölümün gereksinimlerini karşılayacaktır.
EX/II, EX/III, FL ve AT dışındaki araçlar için:
- 9.2.3.1.1'in zorunlulukları (13 sayılı ECE Yönetmeliği veya 71/320/EEC sayılı Direktif
uyarınca fren donanımı), 30 Haziran 1997'den itibaren ilk tescili yapılan (veya tescil zorunlu
değilse hizmete alınan) tüm araçlar için geçerlidir;
- 9.2.5 zorunlulukları (89 sayılı ECE Yönetmeliği veya 92/24/EEC sayılı Direktif uyarınca hız
sınırlandırma cihazı), ilk tescili 31 Aralık 1987'den sonra yapılan ve azami kütlesi 12 tondan
fazla olan tüm motorlu araçlar ile ilk tescili 31 Aralık 2007'den sonra yapılan ve azami kütlesi
en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.
 
 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

 

9.2.2

ELEKTRİK DONANIMI

 

 

 

 

 

9.2.2.1

Genel hükümler

X

X

X

X

 

9.2.2.2.1

Kablolar

X

X

X

X

 

9.2.2.2.2

Ek koruma

Xa

X

Xb

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton

üzerinde azami kütleye sahip araçlar için geçerlidir.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

9.2.2.3

Sigortalar ve devre kesici

Xb

X

X

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar

için geçerlidir.

9.2.2.4

Bataryalar

X

X

X

X

 

9.2.2.5

Aydınlatma

X

X

X

X

 

9.2.2.6

Elektrik bağlantıları

Xc

X

Xb

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip römork çekme amaçlı motorlu taşıtlar ile 3,5 ton üzeri azami kütleye

sahip römorklar için geçerlidir.

9.2.2.7

Voltaj

X

X

 

 

 

9.2.2.8

Batarya ana şalteri

 

X

 

X

 

9.2.2.9

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

 

 

 

 

 

9.2.2.9.1

 

 

 

 

X

 

9.2.2.9.2

 

 

X

 

 

 

9.2.3

FREN DONANIMI

 

 

 

 

 

9.2.3.1

Genel hükümler

X

X

X

X

 

 

Kilitlenmeyen fren sistemi

Xe

Xd,e

Xd,e

Xd,e

Azami kütlesi 16 tondan fazla olan motorlu taşıtlarla (traktörler ve esnemez araçlar) azami kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekme onayı taşıyan motorlu taşıtlar (yani tam römorklar, yarı römorklar ve aks römorklar) için geçerlidir. Motorlu taşıtlar, kategori 1 kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

Azami kütlesi 10 tondan fazla olan römorklar için geçerlidir (örn. tam römorklar ve yarı römorklar). Römorklar, kategori A kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip tüm motorlu taşıtlar ve römorklar için geçerlidir.

 

 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

 

 

Mukavemet fren sistemi

Xf

Xg

Xg

Xg

31 Mart 2018 tarihinden sonra ilk tescili yapılan azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami

kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

Azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

9.2.4

YANGIN RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

 

 

 

 

 

9.2.4.3

Yakıt tankları

X

X

 

X

 

9.2.4.4

Motor

X

X

 

X

 

9.2.4.5

Egzoz sistemi

X

X

 

X

 

9.2.4.6

Araç mukavemet freni

Xf

X

X

X

31 Mart 2018 tarihinden sonra ilk tescili yapılan azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami

kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

9.2.4.7

Yanmalı ısıtıcılar

 

 

 

 

 

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

 

Xh

Xh

Xh

Xh

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu taşıtlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999'dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

 

 

 

 

Xh

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu taşıtlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999'dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.6

 

X

X

 

 

 

9.2.5

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZLARI

Xi

Xi

Xi

Xi

İlk tescili 31 Aralık 1987'den sonra yapılmış olan ve azami kütlesi 12 tonu aşan motorlu taşıtlar

için ve ilk tescili 31 Aralık 2007'den sonra yapılmış olan ve azami kütlesi en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu taşıtlar için geçerlidir.

9.2.6

MOTORLU TAŞIT VE RÖMORKLARIN BAĞLANTI CİHAZLARI

X

X

XJ

XJ

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) motorlu

taşıtlar ve römorklar ile motorlu taşıtların bağlantı cihazları için geçerlidir.

 

MEMU'lar, bu Bölümün EX/III araçları için geçerli olan zorunluluklarını yerine getirecektir.

Elektrik donanımı

Genel hükümler

Elektrik tesisatı, aracın normal kullanım koşullarında kazara alev almayacak ya da kısa devre
oluşturmayacak biçimde tasarlanacak, yapılacak ve korunacaktır.
Elektrik tesisatı, 9.2.1 tablosuna uygun olarak 9.2.2.2 ila 9.2.2.9'un hükümlerini karşılayacaktır.

Kablo tesisatı

Kablolar

Bir elektrik devresindeki hiçbir kablo, kablonun tasarlandığı akımın üzerinde akım taşımayacaktır.
İletkenler yeterli ölçüde yalıtılmalıdır.
Kablolar, ISO 16750-4:2010 ve ISO 16750-5:2010'da verilen sıcaklık aralığı veya sıvı uyumluluk koşulları
gibi, kullanılacakları araç genelindeki koşullara uygun olacaktır.
Kablolar, ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 veya ISO 6722-2:2013 standardına uygun olacaktır.
Kablolar, mekanik ve termal gerilmelere karşı korunacak şekilde güvenli bir biçimde bağlanacak ve
yerleştirilecektir.

Ek koruma

Sürücü mahallinin arkasında ve römork üzerinde bulunan kablolar, bir darbe veya deformasyon anında
kazara ateşleme veya kısa devre riskini en aza indirgemek için ilaveten korunacaktır.
Ek koruma, aracın normal kullanım koşullarına uygun olacaktır.
ISO 14572:2011'e uygun olarak çok kanallı kablolar kullanılmışsa veya aşağıda şekil 9.2.2.2.2.1 ila
9.2.2.2.2.4'te verilen örneklerden biri ya da eşit etkin koruma sağlayan başka bir konfigürasyon
kullanılmışsa ek koruma gereksinimi karşılanır.
 
"Tekerlek hız sensörlerinin kabloları ek koruma gerektirmez.
Sürücü mahallinin arkasındaki kablo tesisatının gövde tarafından korunduğu tek parça yapılmış panel van
şeklindeki EX/II araçlarının bu gereksinim karşıladıkları kabul edilir.
 

Sigortalar ve devre kesiciler

Tüm devreler, aşağıdakiler haricinde sigorta veya otomatik devre kesicilerle korunacaktır:
- Marş bataryası ile soğuk çalıştırma sistemi arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile alternatör arasındaki devreler;
- Alternatör ile sigorta veya devre kesici kutusu arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile marş motoru arasındaki devreler;
- Sistem elektrikli ya da elektromanyetik ise marş bataryası ile mukavemet fren sisteminin güç
kontrol merkezi (bkz. 9.2.3.1.2) arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile boji dingilini kaldırmaya yönelik elektrikli kaldırma mekanizması arasındaki
devreler.
Yukarıdaki korunmasız devreler, olabildiğince kısa olacaktır.

 

Aküler

Akü kutup başları, elektriksel olarak yalıtılacak veya yalıtkan kapakla kapatılacaktır Yanıcı gaz ortaya
çıkarabilecek aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine monte
edilecektir.

Aydınlatma

Vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmayacaktır.

Motorlu taşıtlar ve römorklar arasındaki elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantıları, aşağıdakileri önleyecek şekilde tasarlanacaktır:
- Nem ve kir girişi; bağlantılı parçalar, IEC 60529 uyarınca en az IP 54 koruma derecesine sahip
olacaktır;
- Kazara bağlantı kopması; konektörler, ISO 4091:2003, madde 5.6'da verilen gereksinimleri
karşılayacaktır.

9.2.2.6.1 gereksinimleri, aşağıdaki hallerde karşılanmış sayılır:
- ISO 12098:20041, ISO 7638:20031, EN 15207:20141 veya ISO 25981:20081 uyarınca özel
amaçlarla standartlaştırılmış konektörler için
- elektrik bağlantılarının otomatik bağlantı sisteminin bir parçası olduğu durumlar (bkz. ECE
Yönetmeliği No.552).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018