Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Elektrik tesisatı, aracın normal kullanım koşullarında kazara alev almayacak ya da kısa devre
oluşturmayacak biçimde tasarlanacak, yapılacak ve korunacaktır.
Elektrik tesisatı, 9.2.1 tablosuna uygun olarak 9.2.2.2 ila 9.2.2.9'un hükümlerini karşılayacaktır.

Kablo tesisatı

Kablolar

Bir elektrik devresindeki hiçbir kablo, kablonun tasarlandığı akımın üzerinde akım taşımayacaktır.
İletkenler yeterli ölçüde yalıtılmalıdır.
Kablolar, ISO 16750-4:2010 ve ISO 16750-5:2010'da verilen sıcaklık aralığı veya sıvı uyumluluk koşulları
gibi, kullanılacakları araç genelindeki koşullara uygun olacaktır.
Kablolar, ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 veya ISO 6722-2:2013 standardına uygun olacaktır.
Kablolar, mekanik ve termal gerilmelere karşı korunacak şekilde güvenli bir biçimde bağlanacak ve
yerleştirilecektir.

Ek koruma

Sürücü mahallinin arkasında ve römork üzerinde bulunan kablolar, bir darbe veya deformasyon anında
kazara ateşleme veya kısa devre riskini en aza indirgemek için ilaveten korunacaktır.
Ek koruma, aracın normal kullanım koşullarına uygun olacaktır.
ISO 14572:2011'e uygun olarak çok kanallı kablolar kullanılmışsa veya aşağıda şekil 9.2.2.2.2.1 ila
9.2.2.2.2.4'te verilen örneklerden biri ya da eşit etkin koruma sağlayan başka bir konfigürasyon
kullanılmışsa ek koruma gereksinimi karşılanır.
 
"Tekerlek hız sensörlerinin kabloları ek koruma gerektirmez.
Sürücü mahallinin arkasındaki kablo tesisatının gövde tarafından korunduğu tek parça yapılmış panel van
şeklindeki EX/II araçlarının bu gereksinim karşıladıkları kabul edilir.
 

Sigortalar ve devre kesiciler

Tüm devreler, aşağıdakiler haricinde sigorta veya otomatik devre kesicilerle korunacaktır:
- Marş bataryası ile soğuk çalıştırma sistemi arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile alternatör arasındaki devreler;
- Alternatör ile sigorta veya devre kesici kutusu arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile marş motoru arasındaki devreler;
- Sistem elektrikli ya da elektromanyetik ise marş bataryası ile mukavemet fren sisteminin güç
kontrol merkezi (bkz. 9.2.3.1.2) arasındaki devreler;
- Marş bataryası ile boji dingilini kaldırmaya yönelik elektrikli kaldırma mekanizması arasındaki
devreler.
Yukarıdaki korunmasız devreler, olabildiğince kısa olacaktır.

 

Aküler

Akü kutup başları, elektriksel olarak yalıtılacak veya yalıtkan kapakla kapatılacaktır Yanıcı gaz ortaya
çıkarabilecek aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine monte
edilecektir.

Aydınlatma

Vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmayacaktır.

Motorlu taşıtlar ve römorklar arasındaki elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantıları, aşağıdakileri önleyecek şekilde tasarlanacaktır:
- Nem ve kir girişi; bağlantılı parçalar, IEC 60529 uyarınca en az IP 54 koruma derecesine sahip
olacaktır;
- Kazara bağlantı kopması; konektörler, ISO 4091:2003, madde 5.6'da verilen gereksinimleri
karşılayacaktır.

9.2.2.6.1 gereksinimleri, aşağıdaki hallerde karşılanmış sayılır:
- ISO 12098:20041, ISO 7638:20031, EN 15207:20141 veya ISO 25981:20081 uyarınca özel
amaçlarla standartlaştırılmış konektörler için
- elektrik bağlantılarının otomatik bağlantı sisteminin bir parçası olduğu durumlar (bkz. ECE
Yönetmeliği No.552).

Araçların veya donanımlarının doğru çalışması için diğer amaçlara yönelik elektrik bağlantıları, 9.2.2.6.1'in
zorunluluklarına uydukları sürece kullanılabilir.

Voltaj

Elektrik sisteminin anma gerilimi 25 V A.C. veya 60V D.C'yi geçmeyecektir.
Elektrik sisteminin galvanik olarak yalıtılmış parçalarının, yük bölmesi veya tankın dışından en az 0,5
metre mesafe içinde bulunmamaları kaydıyla, bu parçalarda daha yüksek voltajlara müsaade edilir.
Ayrıca, 1000 V A.C veya 1500V D.C. üzerinde bir voltajda çalışan sistemler, kapalı bir mahfaza içinde
toplanacaktır.
Ksenon lambalar kullanılırsa, sadece entegre startere sahip olanlara müsaade edilir.
-----------------------------
1 Burada atıfta bulunulan ISO 4009 standardın uygulanması gerekmemektedir.
2 ECE Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin yeknesak
hükümler).

Akü ana şalteri

Elektrik devresini kesme şalteri, akünün mümkün olabildiğince yakınına yerleştirilmelidir. Tek kutuplu bir
şalter kullanılıyorsa, bu toprak bağlantısına değil, besleme bağlantısına yerleştirilecektir.

Şalterin bağlantı kesme veya tekrar bağlantı kurma fonksiyonlarını kolaylaştıran bir kontrol cihazı sürücü
mahalline yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek
biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kapak
eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. Ek kontrol
aygıtları, ayırt edici şekilde işaretlenmek suretiyle ve istenmeyen çalışmalara karşı korundukları takdirde
kurulabilir. Kontrol aygıt(lar)ı elektrikle çalışıyorsa, kontrol aygıtlarının devreleri 9.2.2.9 zorunluluklarına
tabidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018