Karayolunda Tehlikeli Madde

Aküler

Akü kutup başları, elektriksel olarak yalıtılacak veya yalıtkan kapakla kapatılacaktır Yanıcı gaz ortaya
çıkarabilecek aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine monte
edilecektir.

Aydınlatma

Vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmayacaktır.

Motorlu taşıtlar ve römorklar arasındaki elektrik bağlantıları

Elektrik bağlantıları, aşağıdakileri önleyecek şekilde tasarlanacaktır:
- Nem ve kir girişi; bağlantılı parçalar, IEC 60529 uyarınca en az IP 54 koruma derecesine sahip
olacaktır;
- Kazara bağlantı kopması; konektörler, ISO 4091:2003, madde 5.6'da verilen gereksinimleri
karşılayacaktır.

9.2.2.6.1 gereksinimleri, aşağıdaki hallerde karşılanmış sayılır:
- ISO 12098:20041, ISO 7638:20031, EN 15207:20141 veya ISO 25981:20081 uyarınca özel
amaçlarla standartlaştırılmış konektörler için
- elektrik bağlantılarının otomatik bağlantı sisteminin bir parçası olduğu durumlar (bkz. ECE
Yönetmeliği No.552).

Araçların veya donanımlarının doğru çalışması için diğer amaçlara yönelik elektrik bağlantıları, 9.2.2.6.1'in
zorunluluklarına uydukları sürece kullanılabilir.

Voltaj

Elektrik sisteminin anma gerilimi 25 V A.C. veya 60V D.C'yi geçmeyecektir.
Elektrik sisteminin galvanik olarak yalıtılmış parçalarının, yük bölmesi veya tankın dışından en az 0,5
metre mesafe içinde bulunmamaları kaydıyla, bu parçalarda daha yüksek voltajlara müsaade edilir.
Ayrıca, 1000 V A.C veya 1500V D.C. üzerinde bir voltajda çalışan sistemler, kapalı bir mahfaza içinde
toplanacaktır.
Ksenon lambalar kullanılırsa, sadece entegre startere sahip olanlara müsaade edilir.
-----------------------------
1 Burada atıfta bulunulan ISO 4009 standardın uygulanması gerekmemektedir.
2 ECE Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin yeknesak
hükümler).

Akü ana şalteri

Elektrik devresini kesme şalteri, akünün mümkün olabildiğince yakınına yerleştirilmelidir. Tek kutuplu bir
şalter kullanılıyorsa, bu toprak bağlantısına değil, besleme bağlantısına yerleştirilecektir.

Şalterin bağlantı kesme veya tekrar bağlantı kurma fonksiyonlarını kolaylaştıran bir kontrol cihazı sürücü
mahalline yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek
biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kapak
eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. Ek kontrol
aygıtları, ayırt edici şekilde işaretlenmek suretiyle ve istenmeyen çalışmalara karşı korundukları takdirde
kurulabilir. Kontrol aygıt(lar)ı elektrikle çalışıyorsa, kontrol aygıtlarının devreleri 9.2.2.9 zorunluluklarına
tabidir.

Şalter, kontrol aygıtının aktivasyonundan sonra 10 saniye içinde devreleri kesecektir.

Anahtar, IEC Standardı 60529 uyarınca IP 65 koruma derecesine sahip bir muhafazaya sahip olacaktır.

Şalter üzerindeki kablo bağlantıları IEC 60529 uyarınca IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. Bununla
birlikte, bu bağlantılar, bir merkezde (ki bu akü kutusu olabilir) toplanmışlarsa bu koşul geçerli değildir. Bu
durumda, örneğin kauçuk bir kapakla kısa devrelere karşı bağlantıların yalıtılması yeterlidir.

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

(a) Bağlantı telleri de dahil olmak üzere, akü ana şalteri açık olduğunda sürekli elektrik enerjisine
bağlı kalacak olan elektrik tesisatı tehlikeli alanlarda kullanıma elverişli olacaktır. Bu tür donanımlar IEC
60079, kısım 0 ve 143'ün genel zorunluluklarına ve IEC 60079 kısım 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ya da 18'de
belirtilen ek zorunluluklara uygunluk gösterecektir;
(b) IEC 60079 kısım 143'ün uygulanması için, aşağıdaki sınıflandırmadan yararlanılacaktır;
9.2.2.4 ve 9.2.2.8'e tabi olmayan bağlantı telleri de dahil olmak üzere, daimi olarak elektrik enerjisine
bağlanmış olan donanımlar, genel olarak elektrik donanımı söz konusu olduğunda Bölge 1'in
gerekliliklerine uyacak veya sürücü kabininin içine yerleştirilmiş olan elektrik donanımı söz konusu
olduğunda ise Bölge 2'nin gerekliliklerine uyacaktır. Patlama grubu IIC, sıcaklık sınıfı T6'nın
gereksinimleri yerine getirilmelidir.
Bununla birlikte, ortamdaki elektrikli olmayan donanımların neden olduğu sıcaklığın T6 sıcaklık sınırını
aştığı bir ortama monte edilmiş olan kalıcı olarak elektrik verilmiş elektrikli donanımlar için, kalıcı olarak
elektrik verilmiş teçhizatların sıcaklık sınıflandırması, en az T4 sıcaklık sınıfınınkiyle aynı olacaktır.
(c) Kalıcı olarak enerji verilmiş donanımların besleme bağlantıları, IEC 60079, kısım 7 ("Artırılmış
güvenlik") hükümlerine uygunluk gösterecek ve bir sigorta ya da güç kaynağına olabildiğince
yakın şekilde yerleştirilmiş olan otomatik devre kesici ile korunacaktır ya da "kendiliğinden
güvenli donanımlı" ise, bu bağlantılar güç kaynağına olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmiş
olan bir güvenlik bariyeri ile korunacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018