Karayolunda Tehlikeli Madde

Akü ana şalteri

Elektrik devresini kesme şalteri, akünün mümkün olabildiğince yakınına yerleştirilmelidir. Tek kutuplu bir
şalter kullanılıyorsa, bu toprak bağlantısına değil, besleme bağlantısına yerleştirilecektir.

Şalterin bağlantı kesme veya tekrar bağlantı kurma fonksiyonlarını kolaylaştıran bir kontrol cihazı sürücü
mahalline yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay ulaşabileceği bir yerde bulunacak ve ayırt edilecek
biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden bir kontrol aygıtı kullanılarak koruyucu bir kapak
eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. Ek kontrol
aygıtları, ayırt edici şekilde işaretlenmek suretiyle ve istenmeyen çalışmalara karşı korundukları takdirde
kurulabilir. Kontrol aygıt(lar)ı elektrikle çalışıyorsa, kontrol aygıtlarının devreleri 9.2.2.9 zorunluluklarına
tabidir.

Şalter, kontrol aygıtının aktivasyonundan sonra 10 saniye içinde devreleri kesecektir.

Anahtar, IEC Standardı 60529 uyarınca IP 65 koruma derecesine sahip bir muhafazaya sahip olacaktır.

Şalter üzerindeki kablo bağlantıları IEC 60529 uyarınca IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. Bununla
birlikte, bu bağlantılar, bir merkezde (ki bu akü kutusu olabilir) toplanmışlarsa bu koşul geçerli değildir. Bu
durumda, örneğin kauçuk bir kapakla kısa devrelere karşı bağlantıların yalıtılması yeterlidir.

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

(a) Bağlantı telleri de dahil olmak üzere, akü ana şalteri açık olduğunda sürekli elektrik enerjisine
bağlı kalacak olan elektrik tesisatı tehlikeli alanlarda kullanıma elverişli olacaktır. Bu tür donanımlar IEC
60079, kısım 0 ve 143'ün genel zorunluluklarına ve IEC 60079 kısım 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ya da 18'de
belirtilen ek zorunluluklara uygunluk gösterecektir;
(b) IEC 60079 kısım 143'ün uygulanması için, aşağıdaki sınıflandırmadan yararlanılacaktır;
9.2.2.4 ve 9.2.2.8'e tabi olmayan bağlantı telleri de dahil olmak üzere, daimi olarak elektrik enerjisine
bağlanmış olan donanımlar, genel olarak elektrik donanımı söz konusu olduğunda Bölge 1'in
gerekliliklerine uyacak veya sürücü kabininin içine yerleştirilmiş olan elektrik donanımı söz konusu
olduğunda ise Bölge 2'nin gerekliliklerine uyacaktır. Patlama grubu IIC, sıcaklık sınıfı T6'nın
gereksinimleri yerine getirilmelidir.
Bununla birlikte, ortamdaki elektrikli olmayan donanımların neden olduğu sıcaklığın T6 sıcaklık sınırını
aştığı bir ortama monte edilmiş olan kalıcı olarak elektrik verilmiş elektrikli donanımlar için, kalıcı olarak
elektrik verilmiş teçhizatların sıcaklık sınıflandırması, en az T4 sıcaklık sınıfınınkiyle aynı olacaktır.
(c) Kalıcı olarak enerji verilmiş donanımların besleme bağlantıları, IEC 60079, kısım 7 ("Artırılmış
güvenlik") hükümlerine uygunluk gösterecek ve bir sigorta ya da güç kaynağına olabildiğince
yakın şekilde yerleştirilmiş olan otomatik devre kesici ile korunacaktır ya da "kendiliğinden
güvenli donanımlı" ise, bu bağlantılar güç kaynağına olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmiş
olan bir güvenlik bariyeri ile korunacaktır.

Akü ana şalteri açık olduğunda elektrik enerjisine bağlı kalması gereken elektrik donanımının akü ana
şalteri ile elektrik bypass devresi bağlantıları; sigorta, devre kesici ya da emniyet engeli (akım sınırlayıcı)
gibi uygun araçlar yoluyla fazla ısınmaya karşı korunacaklardır.
---------------------------
3 IEC 60079 kısım 14 zorunlulukları bu Kısım zorunluluklarının yerini almaz.

Fren donanımı

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik taşıma üniteleri olarak kullanılması amaçlanan motorlu taşıtlar ve
römorklar, tadil edildiği şekliyle ECE Yönetmeliği No. 134'ün, içlerinde belirtilen başvuru tarihlerine uygun
olacak şekilde, ilgili tüm teknik gereksinimlerini karşılayacaktır.

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ECE Yönetmeliği No. 134, Ek 5'in gereksinimlerini karşılayacaktır.

(Silindi)

Yangın risklerinin önlenmesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018