Karayolunda Tehlikeli Madde

Fren donanımı

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik taşıma üniteleri olarak kullanılması amaçlanan motorlu taşıtlar ve
römorklar, tadil edildiği şekliyle ECE Yönetmeliği No. 134'ün, içlerinde belirtilen başvuru tarihlerine uygun
olacak şekilde, ilgili tüm teknik gereksinimlerini karşılayacaktır.

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ECE Yönetmeliği No. 134, Ek 5'in gereksinimlerini karşılayacaktır.

(Silindi)

Yangın risklerinin önlenmesi

Genel hükümler

Aşağıdaki teknik hükümler 9.2.1'deki tablo kapsamında geçerlidir.

(Silindi)

Yakıt tankları ve silindirleri

Araç motorunu beslemek için kullanılan yakıt tankı ve silindirleri aşağıdaki zorunlulukları karşılayacaktır:
(a) Normal taşıma koşullarında herhangi bir sızıntının meydana gelmesi sıvı yakıt veya gaz yakıtın
sıvı fazı yere akacak ve aracın ya da yükün sıcak kısımlarına temas etmeyecektir;
(b) Sıvı yakıtlar için yakıt tankları, ECE Yönetmeliği No. 345 zorunluluklarını karşılayacaktır.
Benzin içeren yakıt tankları, doldurma deliğinde deliğin sızdırmaz olarak kapatılmasını
sağlayan etkin bir alev tuzağı ya da bir kapakla donatılacaktır. LNG ve CNG yakıt tankları ve
silindirleri, sırasıyla, ECE Yönetmeliği No. 1106'nın ilgili zorunluluklarını karşılayacaktır. LPG
yakıt tankları, ECE Yönetmeliği No. 677'nin ilgili zorunluluklarını karşılayacaktır.
(c) Gaz yakıt içeren yakıt tanklarının basınç tahliye cihazları ve/veya basınç tahliye valflerinin
tahliye delik(ler)i, hava girişleri, yakıt tankları, yükler veya aracın sıcak kısımlarından uzak
olacak ve kapalı alanlar, diğer araçlar, hava girişine sahip dışarıdan monte edilmiş sistemler
(klima sistemleri gibi), motor girişleri veya motor egzozuna etki etmeyecektir. Yakıt sisteminin
boruları, yük taşıyan gövdenin üzerine monte edilmeyecektir.
________________________________
4 ECE Yönetmeliği No. 13 (frenlemeye ilişkin M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin standart
hükümler)
5 ECE Yönetmeliği No. 34 (Yangın risklerinin önlenmesi bakımından araçların onayına ilişkin yeknesak hükümler)
6 ECE Yönetmeliği No. 110 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanılan motorlu
taşıtların özel bileşenleri;
II. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanımına
yönelik onaylı bir tipin özel bileşenlerinin kurulumu açısından araçlar.)
7 ECE Yönetmeliği No. 67 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Tahrik sisteminde sıvılaştırılmış petrol gazları kullanan M ve N kategorisine ait özel araç donanımının
onayı
II. Donanımın kurulumuna bağlı olarak, tahrik sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımı için özel
donanım takılmış M ve N kategorisine ait araçların onayı)

Aracı hareket ettiren motor ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol açmayacak
bir biçimde donatılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. Yakıt olarak CNG veya LNG kullanımına, ancak CNG ve
LNG'ye ilişkin özel bileşenlerin, ECE Yönetmelik No. 1106 uyarınca onaylanmış olması ve 9.2.2
hükümlerini karşılaması halinde izin verilecektir. Araç üzerindeki tesisat, 9.2.2 ve ECE Yönetmeliği No.
1106 teknik zorunluluklarını karşılayacaktır. Yakıt olarak LPG kullanımına, ancak LPG'ye ilişkin özel
bileşenlerin, ECE Yönetmelik No. 677 uyarınca onaylanmış olması ve 9.2.2 hükümlerini karşılaması
halinde izin verilecektir. Araç üzerindeki tesisat, 9.2.2 ve ECE Yönetmeliği No. 677 teknik zorunluluklarını
karşılayacaktır. EX/II ve EX/III araçları söz konusu olduğunda, sadece 55 °C üzerinde parlama noktasına
sahip sıvı yakıt kullanan motor sıkıştırmalı ateşleme yapısında olacaktır. Gazlar kullanılmayacaktır.

Egzoz sistemi

Egzoz sistemi (egzoz boruları dahil) ısınma ya da tutuşma yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak bir biçimde oluşturulacak ve korunacaktır. Yakıt tankının (dizel) altına direkt olarak
yerleştirilmiş egzoz sisteminin parçalarında en az 100 milimetrelik bir boşluk olacaktır ya da koruyucu ısı
kalkanı ile korunacaklardır.

Araç mukavemet freni

Sürücü kabininin arka duvarının arkasına yerleştirilen ve yüksek sıcaklık yayan bir mukavemet fren
sistemine sahip olan araçlarda, lokal olsa bile tank duvarının ya da yükün ısınmasını önlemek amacıyla bu
sistemle tank ya da yük arasına sağlam bir biçimde bağlanan ve yerleştirilen bir koruyucu ısı kalkanı
bulunacaktır.
Buna ek olarak, koruyucu ısı kalkanı, kazara olsa dahi yükün dışarı akmasına ya da sızmasına karşı fren
sistemini koruyacaktır. Örneğin, ikiz gövdeli bir kalkan içeren bir koruma yeterli sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, burada belirtilen başvuru tarihleri ve 9.2.1'deki tablo kapsamında geçerli olan 9.2.4.7.2
ila 9.2.4.7.6 hükümlerine uygun olarak, tadil edilmiş şekliyle 1228 sayılı EEC Yönetmeliğinin ilgili teknik
zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.

Yanmalı ısıtıcılar ve bu tür ısıtıcıların egzoz gazı hattı, yükün ısınması ya da alev alması gibi kabul
edilemez bir riski önleyecek biçimde tasarlanacak, yerleştirilecek, korunacak ya da örtülecektir. Araçların
yakıt tankı ve egzoz sistemi, yakıt tankları ve egzoz sistemleri için sırasıyla 9.2.4.3 ile 9.2.4.5'te belirtilen
benzer hükümlere uygunluk sağlıyorsa, bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018