Karayolunda Tehlikeli Madde

Aracı hareket ettiren motor ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol açmayacak
bir biçimde donatılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. Yakıt olarak CNG veya LNG kullanımına, ancak CNG ve
LNG'ye ilişkin özel bileşenlerin, ECE Yönetmelik No. 1106 uyarınca onaylanmış olması ve 9.2.2
hükümlerini karşılaması halinde izin verilecektir. Araç üzerindeki tesisat, 9.2.2 ve ECE Yönetmeliği No.
1106 teknik zorunluluklarını karşılayacaktır. Yakıt olarak LPG kullanımına, ancak LPG'ye ilişkin özel
bileşenlerin, ECE Yönetmelik No. 677 uyarınca onaylanmış olması ve 9.2.2 hükümlerini karşılaması
halinde izin verilecektir. Araç üzerindeki tesisat, 9.2.2 ve ECE Yönetmeliği No. 677 teknik zorunluluklarını
karşılayacaktır. EX/II ve EX/III araçları söz konusu olduğunda, sadece 55 °C üzerinde parlama noktasına
sahip sıvı yakıt kullanan motor sıkıştırmalı ateşleme yapısında olacaktır. Gazlar kullanılmayacaktır.

Egzoz sistemi

Egzoz sistemi (egzoz boruları dahil) ısınma ya da tutuşma yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak bir biçimde oluşturulacak ve korunacaktır. Yakıt tankının (dizel) altına direkt olarak
yerleştirilmiş egzoz sisteminin parçalarında en az 100 milimetrelik bir boşluk olacaktır ya da koruyucu ısı
kalkanı ile korunacaklardır.

Araç mukavemet freni

Sürücü kabininin arka duvarının arkasına yerleştirilen ve yüksek sıcaklık yayan bir mukavemet fren
sistemine sahip olan araçlarda, lokal olsa bile tank duvarının ya da yükün ısınmasını önlemek amacıyla bu
sistemle tank ya da yük arasına sağlam bir biçimde bağlanan ve yerleştirilen bir koruyucu ısı kalkanı
bulunacaktır.
Buna ek olarak, koruyucu ısı kalkanı, kazara olsa dahi yükün dışarı akmasına ya da sızmasına karşı fren
sistemini koruyacaktır. Örneğin, ikiz gövdeli bir kalkan içeren bir koruma yeterli sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, burada belirtilen başvuru tarihleri ve 9.2.1'deki tablo kapsamında geçerli olan 9.2.4.7.2
ila 9.2.4.7.6 hükümlerine uygun olarak, tadil edilmiş şekliyle 1228 sayılı EEC Yönetmeliğinin ilgili teknik
zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.

Yanmalı ısıtıcılar ve bu tür ısıtıcıların egzoz gazı hattı, yükün ısınması ya da alev alması gibi kabul
edilemez bir riski önleyecek biçimde tasarlanacak, yerleştirilecek, korunacak ya da örtülecektir. Araçların
yakıt tankı ve egzoz sistemi, yakıt tankları ve egzoz sistemleri için sırasıyla 9.2.4.3 ile 9.2.4.5'te belirtilen
benzer hükümlere uygunluk sağlıyorsa, bu zorunluluk yerine getirilmiş sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar, aşağıdaki yöntemlerle işletimden geri çekilecektir:
(a) Sürücü kabinindeki düğmeden kasıtlı olarak manüel kapama;
(b) Aracın motorunu durdurmak; bu durumda ısıtma cihazı sürücü tarafından manüel olarak
yeniden başlatılabilir;
(c) Taşınan tehlikeli mallar için, motorlu taşıtın üstündeki besleyici pompayı çalıştırmak.
______________________________________
6 ECE Yönetmeliği No. 110 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanılan motorlu
taşıtların özel bileşenleri;
II. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanımına
yönelik onaylı bir tipin özel bileşenlerinin kurulumu açısından araçlar.)
7 ECE Yönetmeliği No. 67 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Tahrik sisteminde sıvılaştırılmış petrol gazları kullanan M ve N kategorisine ait özel araç donanımının
onayı
II. Donanımın kurulumuna bağlı olarak, tahrik sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımı için özel
donanım takılmış M ve N kategorisine ait araçların onayı)
8 ECE Yönetmeliği No. 122 (ısıtma sistemlerine ilişkin M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin standart
hükümler)

Yanmalı ısıtıcının işletimden çekilmesinden sonra tekrar çalıştırılmasına izin verilmiştir. 9.2.4.7.3 (b) ve
(c)'de anılan yöntemler için, ateşleme havası ikmaline en fazla 40 saniye süren çalışmaya devam
döngüsünden sonra uygun bazı önlemlerle müdahale edilecektir. Yalnızca ısı eşanjörünün normal kullanımı
sırasında 40 saniyelik azaltılmış bir çalışma devamı döngüsüne dayanıklı olduğu kanıtlanan ısıtıcılar
kullanılacaktır.

Yanmalı ısıtıcı elle çalıştırılacaktır. Programlama cihazlarının kullanımı yasaktır.

Gazlı yakıtlarla çalışan yanmalı ısıtıcıların kullanımına izin verilmez.

Hız sınırlandırma cihazı

Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan motorlu taşıtlara (sabit kasalı araçlar ve yarı römork çekicileri), tadil edilmiş
şekliyle EEC Yönetmeliği, No. 899'un teknik zorunlulukları uyarınca bir hız sınırlandırma cihazı
takılacaktır. Aracın teknolojik toleransının göz önünde bulundurulması suretiyle, cihaz, aracın saatte 90
kilometre hızı aşmayacağı bir biçimde kurulmuş olacaktır.

Motorlu taşıt ve römorkların bağlantı cihazları

Motorlu taşıt ve römork bağlantı cihazları, değiştirildiği şekliyle ECE Yönetmeliği No. 552 teknik
gereksinimleri ile belirtilen başvuru tarihlerine uygun olacaktır.

Yakıtların yol açtığı diğer risklerin önlenmesi

LNG yakıtlı motorlara ait yakıt sistemleri, gazın soğutulması sonucu yükte herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak şekilde donatılacak ve yerleştirilecektir.
 
---------------------------
9 ECE Yönetmeliği No. 89 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Azami hızlarının sınırlandırılmasına ve ayarlanabilir hız sınırlandırma fonksiyonlarına ilişkin araçlar;
II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazı (ASLD)
kurulumuna ilişkin araçlar;
III. Hız sınırlandırma cihazları (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazı (ASLD)
2 ECE Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin yeknesak
hükümler).

 

9.3

PATLAYICI MADDELERİN VE NESNELERİN (SINIF 1) AMBALAJLAR İÇİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK TAM VEYA TAMAMLANMIŞ EX/II VEYA EX/III ARAÇLARINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018