Karayolunda Tehlikeli Madde

Yakıtların yol açtığı diğer risklerin önlenmesi

LNG yakıtlı motorlara ait yakıt sistemleri, gazın soğutulması sonucu yükte herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak şekilde donatılacak ve yerleştirilecektir.
 
---------------------------
9 ECE Yönetmeliği No. 89 (Aşağıdakilerin onayına ilişkin genel hükümler:
I. Azami hızlarının sınırlandırılmasına ve ayarlanabilir hız sınırlandırma fonksiyonlarına ilişkin araçlar;
II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazı (ASLD)
kurulumuna ilişkin araçlar;
III. Hız sınırlandırma cihazları (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlandırma cihazı (ASLD)
2 ECE Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin yeknesak
hükümler).

 

9.3

PATLAYICI MADDELERİN VE NESNELERİN (SINIF 1) AMBALAJLAR İÇİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK TAM VEYA TAMAMLANMIŞ EX/II VEYA EX/III ARAÇLARINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Araç gövdelerinin yapımında kullanılacak malzemeler

Taşınan patlayıcı maddelerle tehlikeli bileşikler oluşturabilecek hiçbir malzeme gövdenin yapımında
kullanılmayacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, yalnızca sürücü kabininin veya motorun ısıtılması için EX/II ve EX/III araçlarına monte
edilecektir.

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 ve 9.2.4.7.6 gereksinimlerini yerine getirecektir.

Yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir.
Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli değildir.

Yanmalı ısıtıcının işletimi için gereken hiçbir yanmalı ısıtıcı veya yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası
ya da ısıtma havası emme borusu veya egzoz borusu çıkışı, yük bölmesine monte edilmeyecektir.

EX/II araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve
donatılacaktır. Ya kapalı ya da üzerleri örtülü olacaktır. Örtü yırtılmaya dayanıklı ve kolayca alevlenmeyen,
su ve hava geçirmez maddeden yapılmış olacaktır1. Yükleme alanını her yandan kapatmak amacıyla
gerilecektir.
Kapalı araçların yük bölmesindeki tüm açıklıklar, kilitlenebilir, sıkıca oturan kapılara veya sert kapaklara
sahip olacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır.

EX/III araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve
donatılacaktır. Bu araçlar kapalı tutulacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden
ayrılacaktır. Yükleme yüzeyi aralıksız olacaktır. Yük sıkıştırma noktaları kurulabilir. Tüm bağlantı
noktalarının sızdırmazlığı sağlanacaktır. Açıklıkların hepsi kilitlenebilir olacaktır. Bunlar, bağlantı
yerlerinin üstüne gelecek biçimde yerleştirilecek ve yapılacaktır.

Gövde, asgari kalınlığı 10 mm olan ısıya ve aleve dayanıklı malzemelerden mamul olacaktır. EN 13501-
1:2007 + A1:2009 standardı kapsamında Sınıf B-s3-d2 altında sınıflandırılmış malzemelerin bu gereksinimi
karşıladığı kabul edilir.
Gövde için kullanılan malzeme metal ise, gövdenin komple iç kısmı, aynı zorunluluğu karşılayan
malzemelerle kaplanacaktır.
--------------------------
1 Alevlenebilirlik söz konusuysa ISO Standardı 3795:1989 'Tarım ve ormancılık için karayolu taşıtları ve traktörler
ile makineler - İç malzemelerin yanıcılık davranışının saptanması' dokümanındaki prosedür uyarınca, örtü numunelerinin
100 mm/dakikayı aşmayan bir yanma hızı olması halinde bu zorunluluğun karşılandığı düşünülecektir.

Motor ve yük bölmesi

Bir EX/II veya EX/III aracını hareket ettiren bir motor, yük bölmesinin ön duvarının ilerisine
yerleştirilecektir; bununla birlikte fazla ısı yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80 °C'nin üstüne
çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı şekilde yapılabilirse yük bölmesinin altına da yerleştirilebilir.

Dış ısı kaynakları ve yük bölmesi

EX/II ve EX/III araçlarının egzoz sistemleri ya da tam veya tamamlanmış araçların diğer parçaları, fazla
ısının yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80 °C'nin üstüne çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı
şekilde kurulacak ve yerleştirilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018