Karayolunda Tehlikeli Madde

Elektrik donanımı

Elektrik tesisatı, 9.2.2.1, 9.2.2.2 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8 ve 9.2.2.9.2'nin ilgili
zorunluluklarını karşılayacaktır.

Yük bölmesindeki elektrik tesisatı IEC 60529 standardına göre en az IP 54 veya muadil koruma sınıfı ile
tozdan korunacaktır. Uyumluluk grubu J'ye ait kalemler ve nesnelerin taşınması durumunda, asgari olarak
IEC 60529 standardına göre en az IP 65 veya muadil koruma sağlanacaktır.

Yük bölmesinde hiçbir kablo tesisatı bulunmayacaktır. Yük bölmesinin içinden erişilebilen elektrik
donanımı, içeriden gelebilecek mekanik darbelere karşı yeterli derecede korunacaktır.

9.4

AMBALAJ İÇİNDE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK TAM VEYA TAMAMLANMIŞ ARAÇLARIN (EX/II VE EX/III ARAÇLARI HARİÇ) GÖVDELERİNİN YAPIMINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Yanmalı ısıtıcılar aşağıdaki gereksinimleri karşılayacaktır:
(a) Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
(b) Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli
değildir.

Aracın, 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ya da 5.2 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli
mal taşıması amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yanma havası ya da yanma
hava emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme
bölmesinde bulundurulmayacaktır. Yükün, ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır.
Ambalajların ısıtıldığı hava 50 °C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan
çalışma koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Belirli tehlikeli malların ya da spesifik ambalajların taşımacılığında kullanılması amaçlanan araçların
gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar, belirli bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16)'da
belirtilenler uyarınca Kısım 7'ye, Bölüm 7.2'ye dahil edilebilir.

9.5

TEHLİKELİ KATILARIN DÖKME ŞEKLİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK TAM VEYA TAMAMLANMIŞ ARAÇLARIN GÖVDELERİNİN YAPIMINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Yanmalı ısıtıcılar aşağıdaki gereksinimleri karşılayacaktır:
(a) Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
(b) Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli
değildir.

Aracın, 4.1, 4.3 veya 5.1 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli malları taşıması
amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yanma havası ya da yanma hava emme
borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme bölmesinde
bulundurulmayacaktır. Yükün, ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır. Yükün ısıtıldığı
havanın sıcaklığı 50 °C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma
koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Tehlikeli katıların dökme halinde taşınmasına yönelik araçların gövdeleri, duruma göre uyarlanacak şekilde
Bölüm 6.11 ve 7.3 zorunluluklarını karşılayacak olup, 7.3.2 veya 7.3.3 zorunlulukları ise, belirli bir madde
için Bölüm 3.2, Tablo A'nın sırasıyla sütun (10)'u ile (17)'sinde verilen ibareler uyarınca geçerli
olabilecektir.

9.6

SICAKLIK KONTROLLÜ MADDELERİN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMASI AMAÇLANAN TAM VEYA TAMAMLANMIŞ ARAÇLARA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Sıcaklık kontrollü madde taşımacılığı yapması amaçlanan yalıtılmış, soğutulan ve otomatik olarak
soğutulan araçlar aşağıdaki koşullara uygun olacaklardır:
(a) araç, yalıtımı ve soğutma araçlarıyla ilgili olarak, 2.2.41.1.17 ve 2.2.52.1.16 ile 2.2.41.4 ve
2.2.52.4'te belirtilen, taşınılan madde için gerekli olan kontrol sıcaklığını aşmayacak şekilde
donatılacaktır. Toplam ısı transferi katsayısı 0,4 W/m2K'dan fazla olmayacaktır;
(b) Araç, taşınan maddelerden ya da soğutucu maddelerden çıkabilecek buharın sürücü kabinine
sızmayacağı şekilde donatılmış olacaktır;
(c) Yükleme alanındaki sıcaklığın sürücü kabininden herhangi bir zamanda tespit edilebilmesini
sağlayan uygun bir cihaz bulundurulacaktır;
(d) yükleme alanında tehlikeli ölçüde fazla basınç oluşması riski varsa yükleme alanında hava
borusu ya da havalandırma kapağı bulundurulacaktır. Gerekli görülen yerlerde soğutmanın,
hava borusu ya da havalandırma kapağı tarafından, zarar görmemesi sağlanmalıdır;
(e) soğutma gazı alevlenebilir olmayacaktır ve
(f) otomatik olarak soğutulan bir aracın soğutma cihazı, aracı hareket ettirmek için kullanılan
motordan bağımsız bir çalışma kapasitesine sahip olacaktır.

Kontrol sıcaklığının aşılmasını önleme yöntemleri (bkz. V8(3)) Bölüm 7.2'de (R1 ila R5) sıralanmıştır.
Kullanılan yönteme bağlı olarak, araç gövdelerinin yapımına ilişkin ek şartlar Bölüm 7.2'ye dahil edilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018