Karayolunda Tehlikeli Madde

9.7

“Kapasitesi 1 m3'den fazla sökülebilir tanklarda veya kapasitesi 3 m3'den fazla tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde tehlikeli mal taşımacılığı için kullanılan sabit tanklara (tankerlere), tüplü gaz tankerlerine ve tam veya tamamlanmış araçlara ilişkin ek zorunluluklar (EX/III, FL ve AT araçlar)”

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni birimlerine ek olarak, tankerler bir ya da daha
fazla gövdeden, bunların donanım kalemlerinden ve bunları araca ya da alt düzen birimlerine tutturmak için
gerekli aksamlardan oluşur.

Sökülebilir tank, taşımacı araca takıldığında, tüm birim tankerler için belirlenen gerekliliklere uygun
olacaktır.

Tanklarla ilgili zorunluluklar

Metalden yapılmış sabit tanklar ya da sökülebilir tanklar Bölüm 6.8'de belirtilen ilgili zorunluluklara uygun
olacaktır.

Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin bileşenleri; silindir, tüp, basınçlı variller ve silindir grupları söz
konusu olduğunda, Bölüm 6.2'nin ilgili zorunluluklarına ve tanklar söz konusu olduğunda Bölüm 6.8'in
zorunluluklarına uygun olacaktır.

Metalden yapılmış tank konteynerleri Bölüm 6.8'in zorunluluklarına, portatif tanklar Bölüm 6.7'nin ya da
ilgili durumlarda, IMDG Kodu'nun (bkz. 1.1.4.2) zorunluluklarına uygun olacaktır.

Fiber takviyeli plastikten mamul tanklar Bölüm 6.9'un zorunluluklarını yerine getirecektir.

Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 6.10'un zorunluluklarını karşılayacaktır.

Bağlantılar

Tankerler, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tankları taşıyan araçlar için bağlantılar, normal taşıma
koşullarındaki statik ve dinamik gerilimlere ve 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 ila 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 ve
6.8.2.1.16'da tanımlandığı şekliyle asgari gerilime dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanacaktır.

FL araçlarının topraklanması

FL tankerlerinin, metal ya da fiber takviyeli plastikten mamul tankları ve FL tüplü gaz tankerlerinin akü
bileşenleri şasiye en az bir adet sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır. Elektrodinamik korozyona
neden olabilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.
NOT: Ayrıca bkz. 6.9.1.2 ve 6.9.2.14.3.

Tankerlerin dengesi

Yer seviyesi bağlantı yüzeyinin toplam genişliği (aynı dingilin sağ lastiği ile sol lastiğinin zemininin dış
bağlantı noktaları arasındaki mesafe), yüklü tankerin ağırlık merkezinin yüksekliğinin en az %90'ına eşit
olacaktır. Mafsallı bir araçta, yük dolu yarı-römorkun kargo taşıma ünitesinin dingillerindeki kütle, bütün
mafsallı aracın nominal toplam yük kütlesinin %60'ını aşmayacaktır.

Buna ek olarak, sıvı ya da ergimiş halde 4 bar'dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş tehlikeli malların
taşınmasına yönelik 3 m3'ten fazla kapasiteye sahip olan tankerler, burada belirtilen başvuru tarihleri
çerçevesinde yanlamasına denge için EEC Yönetmeliği No. 111'in1 teknik zorunluluklarını karşılayacaktır.
Bu zorunluluklar, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ilk kez kayıt olan tankerler için geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018