Karayolunda Tehlikeli Madde

EX/III araçlarıyla ilgili ek emniyet zorunlulukları

EX/III araçları motor bölümü için otomatik yangın söndürücü sistemleri ile donatılmıştır.

Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanacaktır.

9.8

TAM VE TAMAMLANMIŞ MEMU'LAR İÇİN EK ZORUNLULUKLAR

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni birimlerine ek olarak, bir MEMU, bir ya da daha
fazla tanktan ve dökme yük konteynerinden, bunların donanım elemanlarından ve bunları araca ya da alt
düzen birimlerine tutturmak için gerekli aksamlardan oluşur.

Tanklar ve dökme yük konteynerleri için zorunluluklar

Tanklar, dökme yük konteynerleri ve MEMU'ların patlayıcı ambalajları için özel bölmeler Bölüm 6.12'nin
gereksinimlerini karşılayacaktır.

MEMU'ların topraklanması

Tanklar, dökme yük konteynerleri ve metal veya fiber takviyeli plastik malzemeden mamul patlayıcı
ambalajları için özel bölmeler, şasiye en az bir tane sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır.
Elektrokimyasal aşınmaya neden olabilecek ya da tanklarda veya dökme yük konteynerlerinde taşınan
tehlikeli mallarla tepkimeye girebilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.

MEMU'ların sağlamlığı

Yer seviyesindeki taşıma yüzeyinin toplam genişliği (aynı dingilin sağ lastiği ile sol lastiğinin zemininin dış
temas noktaları arasındaki mesafe), yüklü aracın ağırlık merkezinin yüksekliğinin en az %90'ına eşit
olacaktır. Mafsallı bir araçta, yük dolu yarı-römorkun kargo taşıma ünitesinin dingillerindeki kütle, bütün
mafsallı aracın nominal toplam yük kütlesinin %60'ını aşmayacaktır.

MEMU'ların arka koruması

Arka taraftan gelebilecek darbelere karşı yeterli bir biçimde dayanıklı olan bir tampon aracın eni boyunca
arkasına bağlanacaktır. Tankın arka yüzeyi ile tamponun arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda
bir boşluk bulunacaktır (bu boşluk tank yüzeyinin arkadaki en uç noktasından ya da çıkıntılı bağlantı
parçalarından ya da taşınan madde ile bağlantılı olan eklentilerden ölçülecektir). Gövdenin arka bağlantı
parçalarında, gövdeyi bir tamponla aynı şekilde koruyan bir koruma sistemi bulunuyorsa arkadan boşaltım
yapan eğimli gövdeye sahip araçlara tampon takılmasına gerek yoktur.
NOT: Bu koşul, tanklar başka yöntemlerle, örneğin tehlikeli maddeler içermeyen makineler veya boru
bağlantılarıyla arkadan darbelerle karşı yeterli ölçüde korunuyorsa MEMU'lar için geçerli değildir.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6'da belirtilen ve aşağıdaki gereksinimleri yerine
getirecektir:
(a) şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir;
(b) Cihaz, MEMU bölmesinin dışından kapatılabilir ve
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli
değildir.

Hiçbir yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası ya da ısıtma havası emme borusu ve yanmalı ısıtıcının
çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışları yük bölmesine monte edilmeyecektir. Isıtma havası
çıkışının engellenmediğinden emin olunacaktır. Herhangi bir donanımın ısındığı sıcaklık 50 °C'yi
aşmayacaktır. Yük bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın
oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Ek güvenlik zorunlulukları

MEMU'lar motor bölmesi için otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır.

Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018