Karayolunda Tehlikeli Madde

MEMU'ların arka koruması

Arka taraftan gelebilecek darbelere karşı yeterli bir biçimde dayanıklı olan bir tampon aracın eni boyunca
arkasına bağlanacaktır. Tankın arka yüzeyi ile tamponun arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda
bir boşluk bulunacaktır (bu boşluk tank yüzeyinin arkadaki en uç noktasından ya da çıkıntılı bağlantı
parçalarından ya da taşınan madde ile bağlantılı olan eklentilerden ölçülecektir). Gövdenin arka bağlantı
parçalarında, gövdeyi bir tamponla aynı şekilde koruyan bir koruma sistemi bulunuyorsa arkadan boşaltım
yapan eğimli gövdeye sahip araçlara tampon takılmasına gerek yoktur.
NOT: Bu koşul, tanklar başka yöntemlerle, örneğin tehlikeli maddeler içermeyen makineler veya boru
bağlantılarıyla arkadan darbelerle karşı yeterli ölçüde korunuyorsa MEMU'lar için geçerli değildir.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6'da belirtilen ve aşağıdaki gereksinimleri yerine
getirecektir:
(a) şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir;
(b) Cihaz, MEMU bölmesinin dışından kapatılabilir ve
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli
değildir.

Hiçbir yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası ya da ısıtma havası emme borusu ve yanmalı ısıtıcının
çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışları yük bölmesine monte edilmeyecektir. Isıtma havası
çıkışının engellenmediğinden emin olunacaktır. Herhangi bir donanımın ısındığı sıcaklık 50 °C'yi
aşmayacaktır. Yük bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın
oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Ek güvenlik zorunlulukları

MEMU'lar motor bölmesi için otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır.

Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanacaktır.

Ek emniyet zorunlulukları

İşlem donanımı ile MEMU'ların içindeki özel bölmeler, kilitlerle donatılacaktır.

Önceki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018