Karayolunda Tehlikeli Madde

taşıma faaliyetinin niteliğiyle ilgili muafiyetler

adr'de belirtilen hükümler aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla,
perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya evsel kullanım amaçlı ya da hobi veya spor
faaliyetleri amaçlı tehlikeli malların özel şahıslarca taşınması. bu maddeler, özel bir şahıs
tarafından veya bu kişi için tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmuş alevlenebilir sıvılar
olduğunda, toplam miktar kap başına 60 litreyi ve taşıma ünitesi başına 240 litreyi geçmez.
ibc'lerdeki tehlikeli mallar, büyük ambalajlar ve tanklar perakende satış için ambalajlanmış
olarak kabul edilmez;
(b) normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması şartıyla, bu
ek'te belirtilmemiş ve iç veya işlevsel donanımında tehlikeli mallar içeren makine veya
donanımın taşınması;
(c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat veya bunlardan yapılan teslimatlar gibi
veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve ambalaj başına 450 litreyi geçmeyen, orta boy dökme
yük konteynerleri (ibc'ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ve 1.1.3.6'da belirtilen azami
miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarına bağlı yapılan taşımalar. normal taşıma
koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmalıdır. bu muafiyetler sınıf 7 için
geçerli değildir.
bu tür işletmeler tarafından kendi gereksinimleri veya dış veya iç dağıtımları için yürütülen
taşıma işlemleri, bu muafiyetin kapsamına dahil değildir;
(d) aşağıdakilerle ilgili olarak acil durum müdahalesi veya yetkili makamların gözetimi altında ve
taşıma koşulları izin verdiği ölçüde, yetkili makamlar tarafından acil durum müdahalesi amacını
taşıyan veya yetkili makamların gözetimi altındaki taşıma:
- kazaya karışmış veya arızalanmış tehlikeli mallar taşıyan araçların taşınması;
- bir olaya veya kazaya maruz kalan tehlikeli malların yayılmasını önlemek amacıyla
toplanarak en yakın uygun güvenli bir yere taşınması;
(e) taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin alındığı,
insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması;
(f) ambalajlama grubu ii veya iii’e ait sınıf 3 veya sınıf 9 maddeleri, a, o veya f grupları ve
sınıf 2 gazlarını ya da ambalajlama grubu ii veya iii'e ait sınıf 6.1 pestisitlerini içeren ve
aşağıdaki koşullara tabi olan temizlenmemiş boş sabit depolama kaplarının taşınması için:
- basınç tahliye cihazları (varsa) hariç tüm açıklıklar sızdırmaz şekilde kapalıdır.
- normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmış olmalıdır
ve
- yük, normal taşıma koşulları esnasında gevşemeyecek veya kaymayacak şekilde
kızaklara veya sandıklara veya diğer taşıma cihazlarına veya araçlara veya konteynere
sabitlenmiş olmalıdır.
bu muafiyet, adr tarafından taşınması yasaklanmış olan içerisinde duyarlılığı azaltılmış
patlayıcılar veya maddeler saklamış sabit depolama kaplarına uygulanmaz.
not: radyoaktif malzemeler için bkz. 1.7.1.4.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018