Karayolunda Tehlikeli Madde

taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3)'te belirtilmiştir.

 

taşıma kategorisi

 

(1)

maddeler veya nesneler, ambalajlama grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya un no.

 

(2)

taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar

(3)

0

sınıf 1:

1.1a/1.1l/1.2l/1.3l ve un no. 0190

0

 

sınıf 3:

un no. 3343

 

 

sınıf 4.2:

ambalajlama grubu i'e ait maddeler

 

 

sınıf 4.3:

un no. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399

 

 

sınıf 5.1:

un no. 2426

 

 

sınıf 6.1:

un no. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

 

 

sınıf 6.2:

un no. 2814 ve 2900

 

 

sınıf 7:

un no. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333

 

 

sınıf 8:

un no. 2215 (maleİk anhİdrİt, erİmİş)

 

 

sınıf 9:

un no.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren nesneler ve un no. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde bu taşıma kategorisinde sınıflandırılan maddelerin taşınmasında kullanılmış temizlenmemiş boş ambalajlar.

 

1

ambalajlama grubu i'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

20

 

sınıf 1:

1.1b ila 1.1j a/1.2b ila 1.2j/1.3c/1.3g/1.3h/1.3j/1.5d a

 

 

sınıf 2:

t, tc a, to, tf, toc a ve tfc grupları

aerosoller: c, co, fc, t, tf, tc, to, tfc ve toc grupları

basınç altındaki kimyasallar: un b.b.b. 3502, 3503, 3504 ve 3505

 

 

sınıf 4.1:

un no. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534

 

 

sınıf 5.2:

un no.3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

 

2

ambalajlama grubu ii'ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

333

 

sınıf 1:

1.4b ila 1.4g ve 1.6n

 

 

sınıf 2:

grup f

aerosoller: grup f

basınç altındaki kimyasallar: un no. 3501

 

 

sınıf 4.1:

un no. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532

 

 

sınıf 4.3:

un no. 3292

 

 

sınıf 5.1:

un no. 3356

 

 

sınıf 5.2:

un no. 3105 ila 3110

 

 

sınıf 6.1:

un no. 1700, 2016 ve 2017

ve ambalajlama grubu i'e ait maddeler

 

 

sınıf 9:

un no. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

 

3

ambalajlama grubu iii'e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

1 000

 

sınıf 2:

grup a ve o

aerosoller: grup a ve o

basınç altındaki kimyasallar: un no. 3500

 

 

sınıf 3:

un no. 3473

 

 

sınıf 4.3:

un no. 3476

 

 

sınıf 8:

un no. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506

 

 

sınıf 9:

un no. 2990 ve 3072

 

4

sınıf 1:

1.4s

sınırsız

 

sınıf 4.1:

un no. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

 

 

sınıf 4.2:

un no. 1361 ve 1362 ambalajlama grubu iii

 

 

sınıf 7:

un no. 2908 ila 2911

 

 

sınıf 9:

un no. 3268, 3499, 3508 ve 3509

ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli malların taşınmasında kullanılmış boş, temizlenmemiş ambalajlar

 

 

_____________________

a              un no. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için taşıma ünitesi başına azami toplam miktar 50 kg olmalıdır.

 

yukarıdaki tabloda, "taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar" şu anlama gelir:

 

-               nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya donanımda tehlikeli mallar için, makine veya donanım içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktarı);

 

-               katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık;

 

-               sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;

 

-               sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre cinsinden kabın su kapasitesi;

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018