Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 7 haricindeki sınıflarda yer alan ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli malların listesi, aşağıda tablo
1.10.3.1.2'de verilen ve burada belirtilen miktarlardan daha fazla taşınan tehlikeli mallardır.
 

tablo 1.10.3.1.2: ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların listesi

 

sınıf

alt grup

madde veya nesne

miktar

tank (l)c

dökme yük (kg) d

ambalajlar (kg)

1

1.1

patlayıcılar

a

a

0

1.2

patlayıcılar

a

a

0

1.3

uyumluluk grubu c patlayıcılar

a

a

0

1.4

patlayıcılar, un no. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361,

0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500

a

a

0

1.5

patlayıcılar

0

a

0

2

 

alevlenebilir gazlar (yalnızca f harfi içeren sınıflandırma kodları )

3000

a

b

zehirli gazlar (t, tf, tc, to, tfc veya toc harflerini içeren sınıflandırma kodları) aerosoller hariç

0

a

0

3

 

ambalajlama grubu i ve ii'deki alevlenebilir sıvılar

3000

a

b

duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

0

a

0

4.1

 

duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

a

a

0

4.2

 

ambalajlama grubu i'deki maddeler

3000

a

b

4.3

 

ambalajlama grubu i'deki maddeler

3000

a

b

5.1

 

ambalajlama grubu i'deki yükseltgen sıvılar

3000

a

b

perkloratlar, amonyum nitrat, amonyum nitrat gübreler ve amonyum nitrat emülsiyonlar veya süspansiyonlar veya jeller

3000

3000

b

6.1

 

ambalajlama grubu i'deki zehirli maddeler

0

a

0

6.2

 

kategori a'daki bulaşıcı maddeler (un no. 2814 ve 2900 hayvansal malzemeler hariç)

a

0

0

8

 

ambalajlama grubu i'deki aşındırıcı maddeler

3000

a

b

İlgili değil.

miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hükümleri uygulanmaz.

bu sütunda belirtilen bir değer, bölüm 3.2, tablo a, sütun (10) veya (12) uyarınca, tanklarda taşıma için izin verilmişse geçerlidir. bu sütundaki talimat, tanklarda taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.

bu sütunda belirtilen bir değer, bölüm 3.2, tablo a, sütun (10) veya (17) uyarınca, dökme yük taşıma için izin verilmişse geçerlidir. bu sütundaki talimat, dökme yük taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018