Karayolunda Tehlikeli Madde

1.4.1 bağlamında uygun olan her durumda taşımacı, özellikle şunları yapar:
(a) taşınacak tehlikeli malların adr'ye uygun olarak taşınması için onaylanmış olduğunu tespit
etmek;
(b) tehlikeli malların taşınması ile ilgili adr'de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce
gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kağıt
belgeler yerine elektronik bilgi işlem (edp) veya elektronik veri değişimi (edi) yöntemleri
kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında mevcut
olduğunu tespit etmek;
(c) araçlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik donanım olup
olmadığını araştırarak tespit etmek;
(d) tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin
ve megc'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini araştırarak tespit etmek;
not: 4.1.6.10 (eleman olarak basınçlı kaplar içeren tüplü gaz tankerleri ve megc'ler
durumunda), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7,4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 koşulları altında
işbu geçerlilik tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tüplü gaz tankerleri ve megc'ler
taşınabilir.
(e) araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrulamak;
(f) bölüm 5.3 uyarınca öngörülen araçlar için levhaların, işaretlerin ve turuncu renkli plakaların
iliştirildiğini tespit etmek;
(g) taşıma ünitesi, araç ekibi ve belirli sınıflar için adr'de öngörülen donanımın taşıma ünitesinde
olduğunu temin etmek.
bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak, aracın veya konteynerin
veya uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018