Karayolunda Tehlikeli Madde

anlaşmaya taraf ülkeler, belirli tipteki tehlikeli malların taşınması konusunda ihtisaslaşmış işletmelerde
çalışmak isteyen adaylara sadece faaliyetleriyle ilgili maddeler hakkında sorular hazırlanmasına karar
verebilirler. bu mal tipleri aşağıdaki verilmiştir:
- sınıf 1;
- sınıf 2;
- sınıf 7;
- sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9;
- un no. 1202, 1203, 1223, 3475 ve un no.1268 veya 1863 altında sınıflandırılan uçak yakıtı.
1.8.3.7'de tanımlanan sertifika, işbu alt başlıkta atıfta bulunulan ve danışmanın 1.8.3.12'deki koşullar
kapsamında sorulara tabi tutulduğu tehlikeli malların tek tipi için geçerli olduğunu açıkça belirtir.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018