Karayolunda Tehlikeli Madde

beş tünel kategorisi aşağıda verilmiştir:
tünel kategorisi a:
tehlikeli malların taşınmasına dair kısıtlama yoktur;
tünel kategorisi b:
çok büyük bir patlamaya neden olabilecek tehlikeli mallar taşınması için kısıtlama;
aşağıdaki tehlikeli malların bu kritere uyduğu düşünülür2:

sınıf 1: uyumluluk grupları a ve l;

sınıf 3: sınıflandırma kodu d (un no. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379); sınıf 4.1: sınıflandırma kodları d ve dt;

kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, b tipi (un no. 3221, 3222, 3231 ve 3232);

sınıf 5.2: organik peroksitler, b tipi (un no 3101, 3102, 3111 ve 3112)

taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 1000 kg'dan daha büyük olduğunda: sınıf 1: alt grup 1.1, 1.2 ve 1.5 (uyumluluk grupları a ve l hariç).

tanklarda taşındığında;

sınıf 2: sınıflandırma kodları f, tf ve tfc; sınıf 4.2: ambalajlama grubu i,

sınıf 4.3: ambalajlama grubu i, sınıf 5.1: ambalajlama grubu i, sınıf 6.1: un no. 1510

tünel kategorisi c:

çok büyük bir patlamaya, büyük bir patlamaya veya büyük bir zehirli madde salınımına neden olabilecek tehlikeli malların taşınması için kısıtlanması;

 

aşağıdaki tehlikeli malların bu kritere uyduğu düşünülür2:

 

 • tünel kategorisi b'de kısıtlanan tehlikeli mallar ve

   

 • aşağıdaki tehlikeli mallar:

 

sınıf 1: alt grup 1.1, 1.2 ve 1.5 (uyumluluk grupları a ve l hariç) ve alt grup 1.3 (uyumluluk grupları h ve j);

sınıf 7: un no. 2977 ve 2978.

taşıma ünitesi başına net patlayıcı kütlesi 5000 kg'dan daha büyük olduğunda:

sınıf 1: alt grup 1.3 (uyumluluk grupları c ve g).

tanklarda taşındığında:

sınıf 2: sınıflandırma kodları 2a, 2o, 3a ve 3o; yalnızca t harfi veya tc, to ve toc harf gruplarını içeren sınıflandırma kodları

sınıf 3: sınıflandırma kodları fc, ft1, ft2 ve ftc için ambalajlama grubu i; sınıf 6.1: ambalajlama grubu i, un no. 1510 hariç

sınıf 8: sınıflandırma kodları ct1, cft ve cot için ambalajlama grubu i.

 

değerlendirme, maddelerin asıl tehlikeli özelliklerine, muhafaza tipine ve taşınılan miktara dayalı olarak yapılır.

 

tünel kategorisi d:

çok büyük bir patlamaya, büyük bir patlamaya, büyük bir zehirli madde salınımına ve büyük bir yangına neden olabilecek tehlikeli malların taşınmasına ilişkin kısıtlama;

 

aşağıdaki tehlikeli malların bu kritere uyduğu düşünülür2:

 

 • tünel kategorisi c'de kısıtlanan tehlikeli mallar ve

   

  sınıf 1: alt grup 1.3 (uyumluluk grupları c ve g);

  sınıf 2: sınıflandırma kodları f, fc, t, tf, tc, to, tfc ve toc; sınıf 4.1: kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, c, d, e ve f tipleri ve

  un no. 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 ve 3534;

  sınıf 5.2: organik peroksitler, c, d, e ve f tipi;

  sınıf 6.1: sınıflandırma kodları tf1, tfc, tfw ve un no.3507 için ambalajlama grubu i ve 354 sayılı özel hükmün bölüm 3.2 tablo a sütun (6)'da yer aldığı, soluma ile zehirli kayıtları ve soluma ile zehirli un no. 3381 ve 3390 kayıtları;

  sınıf 8: sınıflandırma kodları ct1, cft ve cot için ambalajlama grubu i; sınıf 9: sınıflandırma kodları m9 ve m10.

   

 • aşağıdaki tehlikeli mallar:

dökme halinde veya tanklarda taşındığında: sınıf 3

sınıf 4.2: ambalajlama grubu ii;

sınıf 4.3: ambalajlama grubu ii; sınıf 6.1: ambalajlama grubu ii;

sınıflandırma kodu tf2 için ambalajlama grubu iii;

sınıf 8: sınıflandırma kodları cf1, cft ve cw1 için ambalajlama grubu i; sınıflandırma kodları cf1 ve cft için ambalajlama grubu ii

sınıf 9: sınıflandırma kodları m2 ve m3.

 

tünel kategorisi e:

bölüm 3.2 tablo a, sütun (15)'te '(-)' olarak işaretlenenler dışındaki tüm tehlikeli maddelerin taşınması için ve her bir taşıma ünitesinde taşınan toplam brüt kütle miktarı 8 tondan fazla olursa, bölüm 3.4'deki hükümlerle uyumlu bütün tehlikeli maddelerin taşınması için kısıtlamalar.

 

not: un no. 2919 ve 3331'e atanan tehlikeli mallar için tünellerden geçişe yönelik kısıtlamalar, 1.7.4.2'ye

dayanılarak yetkili makam(lar) tarafından onaylanan özel düzenlemenin bir parçası olabilir.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018