Karayolunda Tehlikeli Madde

tehlike önceliği tablosu

tehlike önceliği tablosu

sınıf ve ambalajla ma grubu

 

4.1, ii

 

4,1, iii

 

4.2, ii

 

4.2, iii

 

4.3, i

 

4.3, ii

 

4.3, iii

 

5.1, i

 

5.1, ii

 

5,1, iii

 

6.1, i dermal

 

6.1, i oral

 

6.1, ii

 

6.1, iii

 

8, i

 

8, ii

 

8, iii

 

9

 

3, i

kati sivi

4.1 3, i

kati sivi

4.1 3, i

kati sivi

4.2 3, i

kati sivi

4.2 3, i

4.3, i

4.3, i

4.3, i

kati sivi 5.1, i 3, i

kati sivi 5.1, i 3, i

kati sivi 5.1, i 3, i

3, i

3, i

3, i

3, i

3, i

3, i

3, i

3, i

3, ii

kati sivi

4.1 3, ii

kati sivi

4.1 3, ii

kati sivi

4.2 3, ii

kati sivi

4.2 3, ii

4.3, i

4.3, ii

4.3, ii

kati sivi 5.1, i 3, i

kati sivi 5.1, ii 3, ii

kati sivi 5.1, ii 3, ii

3, i

3, i

3, ii

3, ii

8, i

3, ii

3, ii

3, ii

3, iii

kati sivi

4.1 3, ii

kati sivi

4.1 3, iii

kati sivi

4.2 3, ii

kati sivi

4.2 3, iii

4,3, i

4.3, ii

4.3, iii

kati sivi 5.1, i 3, i

kati sivi 5.1, ii 3, ii

kati sivi 5.1, iii 3, iii

6.1, i

6.1, i

6.1, ii

3, iii a

8, i

8, ii

3, iii

3, iii

4.1, ii

   

4.2, ii

4.2, ii

4.3, i

4.3, ii

4.3, ii

5.1, i

4.1, ii

4.1, ii

6.1, i

6.1, i

kati sivi 4.1, ii 6.1, ii

kati sivi 4.1, ii 6.1, ii

8, i

kati sivi 4.1, ii 8, ii

kati sivi 4.1, ii 8, ii

4.1, ii

4.1, iii

   

4.2, ii

4.2, iii

4.3, i

4.3, ii

4.3, iii

5.1, i

4,1, ii

4.1, iii

6.1, i

6.1, i

6.1, ii

kati sivi 4.1, iii 6.1, iii

8, i

8, ii

kati sivi 4.1, iii 8, iii

4.1, iii

4.2, ii

       

4.3, i

4.3, ii

4.3, ii

5.1, i

4.2, ii

4.2, ii

6.1, i

6.1, i

4.2, ii

4.2, ii

8, i

4.2, ii

4.2, ii

4.2, ii

4.2, iii

       

4.3, i

4.3, ii

4.3, iii

5.1, i

5.1, ii

4.2, iii

6.1, i

6.1, i

6.1, ii

4.2, iii

8, i

8, ii

4,2, iii

4.2, iii

4.3, i

             

5.1, i

4.3, i

4.3, i

6.1, i

4.3, i

4.3, i

4.3, i

4,3, i

4.3, i

4.3, i

4.3, i

4.3, ii

             

5.1, i

4.3, ii

4.3, ii

6.1, i

4.3, i

4.3, ii

4.3, ii

8, i

4.3, ii

4.3, ii

4.3, ii

4.3, iii

             

5.1, i

5.1, ii

4.3, iii

6.1, i

6.1, i

6.1, ii

4.3, iii

8, i

8, ii

4.3, iii

4.3, iii

5.1, i

                   

5.1, i

5.1, i

5,1, i

5.1, i

5,1, i

5,1, i

5.1, i

5,1, i

5.1, ii

                   

6.1, i

5.1, i

5.1, ii

5.1, ii

8, i

5.1, ii

5.1, ii

5.1, ii

5.1, iii

                   

6.1, i

6.1, i

6.1, ii

5.1, iii

8, i

8, ii

5.1, iii

5.1, iii

6.1, i dermal

                           

kati sivi 6.1, i 8, i

6.1, i

6.1, i

6.1, i

6.1, i oral

                           

kati sivi 6.1, i 8, i

6.1, i

6.1, i

6.1, i

6.1, ii soluma

                           

kati sivi 6.1, i 8, i

6.1, ii

6.1, ii

6.1, ii

6.1, ii dermal

                           

kati sivi 6.1, i 8, i

kati sivi 6.1, ii 8, ii

6.1, ii

6.1, ii

6.1, ii oral

   

 

kati = katı maddeler ve karışımlar

sivi = sıvı maddeler, karışımlar ve çözeltiler dermal = deri yoluyla zehirlilik

oral = ağız yoluyla zehirlilik soluma = solunum yoluyla zehirlilik pestisitler için sınıf 6.1

8.1

kati sivi 6.1, ii 8, ii

6.1, ii

6.1, ii

6.1, iii

   

8, i

8, ii

8, iii

6.1, iii

8, i

         

8, i

8, ii

         

8, ii

8, iii

         

8, iii

 
not 1: tablonun kullanımını açıklamak için örnekler
tek bir maddenin sınıflandırılması
sınıflandırılacak olan maddenin tanımı:
sınıf 3, ambalajlama grubu ii ve sınıf 8, ambalajlama grubu i kriterlerine uyan ismen belirtilmeyen bir
amin.
prosedür:
satır 3 ii'nin ve sütun 8 i'nın kesişimi 8 i'yı verir.
dolayısıyla bu amin aşağıda belirtilen altında sınıf 8' de sınıflandırılır:
un no. 2734 amİnler, sivi, aşindirici, alevlenebİlİr, b.b.b. veya un no. 2734 polİamİnler
sivi, aşindirici, alevlenebİlİr, b.b.b.
ambalajlama grubu i:
bir karışımın sınıflandırılması
sınıflandırılacak olan karışımın tanımı:
sınıf 3, ambalajlama grubu iii'te sınıflandırılan bir alevlenebilir sıvı, sınıf 6.1, ambalajlama grubu ii'de
sınıflandırılan bir zehirli madde ve sınıf 8, ambalajlama grubu i'de sınıflandırılan aşındırıcı bir madde.
prosedür:
satır 3iii ve sütun 6.1.ii'nin kesişimi 6.1.ii 'yi verir.
satır 6.1ii 'nin ve sütun 8 i'nın kesişimi 8 i liq 'yu (sivi) verir.
dolayısıyla daha ayrıntılı tanımlanamayan bu karışım aşağıdaki şekilde sınıf 8 altında sınıflandırılır:
un no. 2922 aşindirici sivi, zehİrlİ, b.b.b. ambalajlama grubu i
not 2: karışımların ve çözeltilerin, bir sınıf ve ambalajlama grubu altında sınıflandırılmasına ilişkin
örnekler:
sınıf 3, (ii)'de bulunan bir benzen içindeki sınıf 6.1, (ii)'deki fenol çözeltisi, bu çözeltinin fenolün zehirli
olması nedeniyle, sınıf 3, (ii)'de un no. 1992 alevlenebİlİr sivi, zehİrlİ, b.b.b. kaydı altında
sınıflandırılır.
sınıf 6.1, (ii)deki sodyum arsenat ile sınıf 8, (ii)deki sodyum hidroksitin katı karışımı, sınıf 6.1 (ii)'de un
no. 3290 toksİk, kati, aşindirici, İnorganİk, b.b.b. kaydı altında sınıflandırılır.
sınıf 4.1, (iii)deki ham ya da arıtılmış naftalinin sınıf 3, (ii)deki petrol içerisindeki çözeltisi, sınıf 3, (ii)'de
un no. 3295 hİdrokarbonlar, sivi, b.b.b. kaydı altında sınıflandırılır.
sınıf 3, (iii)deki hidrokarbonlardan ve sınıf 9, (ii)deki poliklorlu bifenillerden (pcb) oluşan bir karışım,
sınıf 9, (ii)'de un no. 2315 polİklorlu bİfenİller sivi veya un no. 3432 polİklorlu
bİfenİller kati altında sınıflandırılır.
sınıf 3'teki propilenimin ile sınıf 9, (ii)deki poliklorlu bifeniller (pcb)den oluşan bir karışım, sınıf 3 'te un
no. 1921 propİlenİmİn, İnhİbe kaydı altında sınıflandırılır.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018