Karayolunda Tehlikeli Madde

2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip olmamaları kaydıyla, aşağıda ismen belirtilen maddelerden
birini içeren çözeltiler ve karışımlar, her zaman içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- sınıf 3
un no.1921 propİlenİmİn, stabİlİze; un no. 3064 nİtroglİserİn çözeltİsİ alkolde,
%1'den fazla ancak %5'ten az nitrogliserin içeren;
- sınıf 6.1
un no.1051 hİdrojen sİyanür, stabİlİze, %3'ten az su içeren, un no. 1185 etİlenİmİn,
stabİlİze; un no. 1259 nİkel karbonİl; un no. 1613 hİdrosİyonİk asİt, sulu çözeltİ
(hİdrojen sİyanür, sulu çözeltİ), %20'den az hidrojen siyanür içeren; un no. 1614
hİdrojen sİyanür, stabİlİze, %3'ten az su içeren ve gözenekli inert madde içinde absorbe edilmiş;
un no.1994 demİr pentakarbonİl; un no.2480 metİl İzosİyanür; un no. 2481 etİl
İzosİyanür; un no. 3294 hİdrojen sİyanür, alkollü çözeltİ, %45'ten az hidrojen siyanür
içeren;
- sınıf 8
un no. 1052 hİdrojen florür, susuz; un no. 1744 bromür veya un no. 1744 bromür
çözeltİsİ; un no. 1790 hİdroflorİk asİt %85'ten fazla hidrojen florür içeren; un no. 2576
fosfor oksİbrom, erİmİş;

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018