Karayolunda Tehlikeli Madde

aşağıdaki sınıf 9 kayıtlarından birine ait madde içeren çözeltiler ve karışımlar:
un no.2315 polİklorlu bİfenİller, sivi;
un no. 3151 polİhalojenlenmİş bİfenİller, sivi;
un no. 3151 halojenlenmİş monometİldİfenİlmetanlar, sivi;".
un no. 3151 polİhalojenlenmİş terfenİller, sivi;
un no. 3152 polİhalojenlenmİş bİfenİller, kati;
un no. 3152 halojenlenmİş monometİldİfenİlmetanlar, kati;
un no. 3152 polİhalojenlenmİş terfenİller, kati veya
un no. 3432 polİklorİnlİ bİfenİller, kati;
aşağıdakilerin yerine getirilmesi kaydıyla sınıf 9'daki kayıt ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 veya 8'in ambalajlama grubu iii bileşenleri haricinde ek tehlikeli
bileşen içermezler;
- 2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip değildirler.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018