Karayolunda Tehlikeli Madde

maddenin, çözeltinin veya karışımın tehlike özelliği, aşağıda belirtilen madde birden fazla sınıf veya gruba
giriyorsa, madde, çözelti veya karışım aşağıdaki öncelik sırası temel alınarak, en büyük tehlikeye karşılık
gelen sınıf veya madde grubuna göre sınıflandırılır:
(a) sınıf 7'deki malzemeler (diğer tehlike özelliklerinin öncelik aldığı durumlarda, un 3507
uranyum heksaflorür, radyoaktİf maddeler, adİ paketler hariç olmak
üzere bölüm 3.3'teki 290 özel hükmün geçerli olduğu adi paketlerdeki radyoaktif malzemeler
dışında);
(b) sınıf 1'deki maddeler;
(c) sınıf 2'deki maddeler;
(d) sınıf 3'teki duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar;
(e) sınıf 4.1'deki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar;
(f) sınıf 4.2'deki piroforik (kendiliğinden ateş alan) maddeler;
(g) sınıf 5.2'deki maddeler;
(h) ambalajlama grubu i'in soluma ile zehirlilik kriterlerini karşılayan sınıf 6.1 maddeleri (sınıf
8'in sınıflandırma kriterine uygun ve tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik
derecesi (lc50) ambalajlama grubu i aralığında olan ve oral yoldan veya deri teması yoluyla
zehirlilik derecesi sadece ambalajlama grubu iii ya da daha az olan maddeler, sınıf 8'e göre
sınıflandırılır);
(i) sınıf 6.2'deki bulaşıcı maddeler.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018