Karayolunda Tehlikeli Madde

aerosoller

aerosoller (un no. 1950), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
a asfiksant (boğucu);
o yükseltgen;
f alevlenebilir;
t zehirli;
c aşındırıcı;
co aşındırıcı, yükseltgen;
fc alevlenebilir, aşındırıcı;
tf zehirli, alevlenebilir;
tc zehirli, aşındırıcı;
to zehirli, yükseltgen;
tfc zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı;
toc zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
sınıflandırma, aerosol püskürtücü üzerindeki içeriklerin yapısına bağlıdır.
not: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı p200"deki tablo 2'nin c notu ile
"piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, aerosol püskürtücüde sevk yakıtı olarak
kullanılamaz. İçerikleri zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu i'in kriterlerine uyan
aerosollar, taşıma için kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).
aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) aşağıdaki (b) ve (f) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup a'ya atama yapılır;
(b) 2.2.2.1.5'e göre aerosol, yükseltgen gaz içerdiğinde grup o'ya atama yapılır;
(c) İçerik, kütlece %85 veya daha fazla alevlenebilir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı
30 kj/g veya daha fazla olduğunda, grup f'ye atama yapılır.
İçerik, kütlece %1 veya daha az alevlenebilir bileşen içerdiğinde veya yanmanın kimyasal ısısı 20 kj/g'dan
az olduğunda, grup f'ye atanmaz.
aksi takdirde, aerosol alevlenebilirlikle ilgili olarak testler ve kriterler elkitabı, bölüm iii başlık 31'de
tanımlanan testler uyarınca test edilir. aşırı alevlenebilir ve alevlenebilir aerosoller grup f'ye atanır;
not: alevlenebilir bileşenler, testler ve kriterler elkitabı, kısım iii, alt başlık 31.1.3, notlar 1 ila 3' te
tanımlanan alevlenebilir sıvılar, alevlenebilir katılar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karışımlarıdır. bu
tanım, piroforik, kendiliğinden ısınan ve su ile tepkimeye giren maddeleri kapsamaz. kimyasal yanma ısısı
astm d 240, iso/fdis 13943:1999 (e/f) 86.1 ila 86.3 veya nfpa 30b yöntemlerinden biri ile saptanır.
(d) aerosol püskürtücülerinin sevk yakıtı dışındaki içerikler, sınıf 6.1, ambalajlama grubu ii veya
iii olarak sınıflandırıldığında grup t'ye atama yapılır;
(e) aerosol püskürtücülerinin atılacak sevk yakıtı dışındaki içerikleri, sınıf 8, ambalajlama grubu ii
veya iii kriterlerini karşıladığında grup c'ye atama yapılır;
(f) o,f,t,c grupları içindeki grup kriterlerinden birden fazlası karşılandığında, ilgili olduğu grup
co, fc, tf, to, tfc, toc'ye atama yapılır.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018