Karayolunda Tehlikeli Madde

basınç altındaki kimyasallar

basınç altındaki kimyasallar (un no. 3500 ila 3505), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine
atanır:
a asfiksant (boğucu);
f alevlenebilir;
t zehirli;
c aşındırıcı;
fc alevlenebilir, aşındırıcı;
tf zehirli, alevlenebilir;
sınıflandırma, değişik fazlardaki bileşiklerin tehlike karakterlerine bağlıdır.
sevk yakıtı;
sıvı veya
katı
not 1: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya yükseltgen gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı
p200"deki tablo 2'nin c notu ile "piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, basınç altındaki
kimyasallarda sevk yakıtı olarak kullanılamaz.
not 2: zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu i kriterlerini karşılayan içerikleri olan veya
zehirlilik için ambalajlama grubu ii veya iii ve aşındırıcılık için ambalajlama grubu ii ve iii kriterlerinin
ikisini de karşılayan içeriklere sahip olan basınç altındaki kimyasalların bu un no.ları altında
taşınmalarına izin verilmez.
not 3: sınıf 1'in, sınıf 3'ün duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, sınıf 4.1'in kendiliğinden tepkimeye
giren ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, sınıf 4.2, sınıf 4.3, sınıf 5.1, sınıf 5.2, sınıf 6.2 veya sınıf 7
özelliklerine sahip içerikleri olan basınç altındaki kimyasallar bu un no.ları altında taşıma amaçlı
kullanılmazlar.
not 4: bir aerosol püskürtücü içindeki bir basınç altındaki kimyasal un no. 1950 altında taşınacaktır.
aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) aşağıdaki (b) ve (e) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup a'ya atama yapılır;
(b) grup f'ye atama, içeriklerden biri alevlenebilir olarak sınıflandırılması gereken bir saf madde
veya karışım olduğunda yapılır. alevlenebilir bileşenler aşağıdaki kriterleri karşılayan
alevlenebilir sıvılar ve sıvı karışımları, alevlenebilir katılar ve katı karışımları veya alevlenebilir
gazlar veya gaz karışımlarıdır:
(i) bir alevlenebilir sıvı parlama noktası 93 °c'den fazla olmayan bir sıvıdır.
(ii) bir alevlenebilir katı 2.2.41.1 'deki kriterleri karşılayan bir katıdır.
(iii) bir alevlenebilir gaz 2.2.2.1.5 'deki kriterleri karşılayan bir gazdır.
(c) grup t'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri sınıf 6.1'in, ambalajlama grubu ii veya iii olan
tehlikeli mallar olarak sınıflandırıldığında yapılır;
(d) grup c'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri sınıf 8'in, ambalajlama grubu ii veya iii olan
tehlikeli mallar olarak sınırlandırıldığında yapılır;
(e) f,t,c grupları içindeki grup kriterlerinden ikisi karşılandığında, ilgili olduğu grup fc veya tf
olarak atama yapılır.

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018