Karayolunda Tehlikeli Madde

sınıf 3 başlığı, bu sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1'de "sıvılar" tanımının (a) bendine göre sıvı olarak tanımlanır;
- 50 °c sıcaklıkta, 300 kpa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar basıncına sahiptir ve 20 °c'de ve
101,3 kpa standart basınç altında tamamen gaz halinde değildir;
- parlama noktaları 60 °c'den fazla değildir (ilgili test için, bkz. 2.3.3.1).
sınıf 3 başlığı, aynı zamanda, parlama noktası 60 °c'nin üstünde olan sıvı maddeleri ve erimiş katı
maddeleri de kapsar ve bunlar taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha
yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır. bu maddeler un no. 3256'ye atanmıştır.
ayrıca, sınıf 3 başlığı duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir. duyarlılığı azaltılmış sıvı
patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer
sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. bölüm 3.2
tablo a'daki bunun gibi kayıtlar un no. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379'dur.
not 1: parlama noktası 35 °c 'nin üzerinde olan, testler ve kriterler elkitabı, kısım iii, alt başlık
32.2.5'e göre yanmayı desteklemeyen maddeler, sınıf 3’ün maddeleri değildir. bununla birlikte bu
maddeler parlama noktalarından daha yüksek veya parlama noktalarına eşit sıcaklıkta ısıtılırken taşıma
için aktarılır ve taşınırsa, sınıf 3 maddeleridir.
not 2: yukarıdaki paragraf 2.2.3.1.1'den saparak, parlama noktaları 60 °c'den çok ve 100 °c' den az
olan dizel yakıt, gazoil, sentetik olarak üretilen ürünler dahil olmak üzere ısıtma yağı (hafif) sınıf 3, un
no. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.
not 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda çok zehirli olan alevlenebilir sıvılar ile parlama
noktası 23 °c ve üzeri olan zehirli maddeler sınıf 6.1 içerisindedir (bkz.2.2.61.1). solunduğunda çok zehirli
olan sıvılar bölüm 3.2 tablo a sütun (2) de tam sevkıyat adı "solunum yoluyla zehirli" veya sütun (6)'da
özel hüküm 354 ile belirtilmiştir.
not 4: yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23 °c veya
üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenebilir sıvı maddeler ve müstahzarlar sınıf 6.1 maddeleri
içerisindedir (bkz. 2.2.61.1).

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018